Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 zaprasza na konferencję online pt.:

„Trendy i wyzwania w produkcji roślinnej
– praktyki przyjazne środowisku”,

która odbędzie się 28 września 2023 r. od godz. 10:00 online

Konferencja organizowana w ramach operacji „Dni Pola Minikowo – innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa” realizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Obowiązkowa rejestracja:
https://kpodr.clickmeeting.com/trendy-i-wyzwania-w-produkcji-roslinnej-praktyki-przyjazne-srodowisku/register


Cel konferencji:

  1. Upowszechnianie wiedzy na temat trendów i wyzwań w produkcji roślinnej związanych z uprawą, ochroną roślin i nawożeniem.
  2. Wymiana informacji i dyskusja na temat praktyk przyjaznych dla środowiska stosowanych w produkcji roślinnej .
  3. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań dotyczących uprawy, nawożenia i ochrony roślin

Program konferencji:

09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10  Otwarcie konferencji, Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR w Minikowie

10:10 – 10:50  Agrotechniczne właściwości słomy w kontekście  praktyki jej doglebowej aplikacji
w ramach Ekoschematu rolnictwo węglowe i zarzadzanie składnikami odżywczymi,
dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. PBŚ

10:50 – 11:30  Z mieszankami miododajnymi po dopłatę oraz wyższe i lepszej jakości plony, dr inż. Piotr Wasilewski – Politechnika Bydgoska

11:30 – 11:40  Przerwa

11:40 – 12:20  Rola międzyplonów ścierniskowych w kształtowaniu właściwości gleby, dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ

12:20 – 13:00  Biologiczne metody ochrony roślin, dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ

 

Kontakt:
Weronika Dziubińska
weronika.dziubinska@kpodr.pl
tel. 723 692 586