XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa odbyły się 13 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku i były jedną z wielu imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola. Ze względu na pandemię, miały wyjątkowy charakter, ponieważ odbyły się bez części wystawienniczo targowej, a wszystkie działania z udziałem zainteresowanych odbywały się na polu doświadczalnym.

Pomimo wietrznej pogody, frekwencja dopisała. Poświęckie pole odwiedziło blisko 2 tysiące zwiedzających, którzy wyczekiwali dnia, kiedy będą mieli możliwość zobaczyć, co dzieje się na poletkach. A było na co czekać, ponieważ w tym roku zaprezentowano kolekcje odmian z 22 gatunkami roślin uprawnych (361 odmian), 5 doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza na ziarno) na 467 poletkach, a także niechemiczne metody zwalczania agrofagów na przykładzie mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka jadalnego, prezentacje technologii uprawy roślin uwzględniające zrównoważone nawożenie w oparciu o opracowane plany nawożenia oraz prezentacje technologii ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów.

Krajowe Dni Pola

Warto dodać, że Krajowe Dni Pola w tym roku, 19 i 20 czerwca 2021 r., organizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej.

Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przyszłym roku organizacji tej ogromnej imprezy podejmie się MODR Warszawa.

Krajowe Dni Pola to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Prezentacja Pola doświadczalnego MODR Oddział Poświętne w Płońsku od 98 lat prowadzi doświadczenia polowe. Jest to efekt zaangażowania pracowników Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa.

Zainteresowani uprawami roślin rolniczych otrzymali bezpłatnie szkic „Pola doświadczalnego”, który został opracowany przez pracowników MODR  Oddział Poświętne. Szczegółowe informacje na temat prac prowadzonych na polu zamieszczone są na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Pole doświadczalne. Zawarte informacje o wykonanych zabiegach agrotechnicznych, charakterystyki odmian i wiele innych wiadomości są cenną wskazówką w codziennej pracy rolnika.

W czasie XXI MDR, rolnicy mieli okazję zobaczyć na naszym polu odmiany lokalne i regionalne, które mogą być skutecznym narzędziem konkurencji gospodarczej stanowiąc jednocześnie źródło dziedzictwa biologicznego, społecznego i kulturowego. Jest to projekt AGROBANKU pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”. Zachowanie tych odmian odgrywa ważną rolę w zapewnianiu w dłuższej perspektywie bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz jest chronionym i nadzorowanym przez państwo dobrem narodowym. Ma to szczególne znaczenie dla produkcji rolniczej w warunkach postępujących zmian klimatycznych.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie https://www.cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca/projekty-krajowe/121-projekty-i-instytucje-wspolpracujace/agrobank

Podczas targów przy poletkach doświadczalnych firmy współpracujące i doradcy MODR informowali o zastosowanych zabiegach i dotychczasowych efektach uprawy. Mazowieckie Dni Rolnictwa to również stanowiska doradczo-informacyjne oraz placówek naukowych i firm pracujących na rzecz sektora rolniczego. W bieżącym roku była to liczba ponad 30 stoisk. Wielu rolników chciało uzyskać bardzo szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania środków z działań PROW. Najczęściej pytano o warunki uzyskania pomocy na działania Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premia dla młodych rolników. Zainteresowanie wzbudzał także Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie, który jest prowadzony od 2019 roku. Mazowieckie Dni Rolnictwa to nie jedyna okazja do odwiedzania poletek doświadczalnych.

UWAGA!

Przez cały czerwiec zapraszamy zainteresowanych do zwiedzania pola doświadczalnego w towarzystwie doradców MODR Oddział Poświętne.