Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z innowacyjnymi bionawozami, wdrażanymi do praktyki ogrodniczej, które opracowano na bazie materiałów organicznych wzbogaconych rodzimymi, wyselekcjonowanymi szczepami mikroorganizmów glebowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną: charakterystyka, bionawozowe i ochronne działanie bioproduktów oraz sposób ich aplikacji. Omawiana będzie wysoka skuteczność bionawozów w poprawie żyzności gleb oraz w stymulacji wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych oraz poprawie jakości plonów o walory prozdrowotne. Biopreparaty o takim składzie dotychczas nie były stosowane przez producentów owoców i warzyw w Polsce. Ich komercjalizacja przyczyni się do rozwoju metod produkcji roślin ogrodniczych, poprawiających jakość warzyw i owoców o walory prozdrowotne oraz przyjaznych dla środowiska i zdrowia człowieka.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Niewłaściwe lub nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i innych, chemicznych środków w rolnictwie szkodliwie oddziałuje na środowisko. Rosnąca świadomość społeczeństwa w kwestii wyboru wysokiej jakości żywności, o właściwościach prozdrowotnych, stwarza potrzebę rozwoju bionawozów dla produkcji plonów o walorach prozdrowotnych, bez pozostałości środków chemicznych. Mikroorganizmy jako komponenty bionawozów udostępniają jony składników z form niedostępnych, stanowią obiecujące narzędzie w ekosystemach rolniczych jako odnawialne i przyjazne dla środowiska źródło składników odżywczych roślin. Wdrożenie nowych bionawozów, zwiększających bioróżnorodność oraz żyzność gleb, a także poprawiających kondycję roślin uprawnych przyczyni się do rozszerzenia areału ekologicznych upraw ogrodniczych oraz do zwiększenia wartości prozdrowotnej produkowanych plonów, a tym samym wpłynie korzystnie na ochronę zdrowia społeczeństwa.

 

Szkolenie przygotowane w ramach programu BIOSTRATEG, prezentujące wyniki badań projektu pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” o akronimie BIOFERTL, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017).

10.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja

szkolenie online,
Instytut Ogrodnictwa ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice