Strona główna/Imprezy Towarzyszące
1 11.2021

Konferencja pn. Rozwój rolnictwa ekologicznego jako spełnienie celów Europejskiego Zielonego Ładu (DODR, Wrocław)

2021-04-15T08:54:40+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja propagująca ideę rolnictwa ekologicznego w kontekście Zielonego Ładu. Tematem spotkania są szanse i zagrożenia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku. Konferencja będzie okazją do przekazania wiedzy i wymiany doświadczeń rolników ekologicznych, przetwórców, a także przedstawicieli instytucji i innych podmiotów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego. Podczas spotkania zostaną wypracowane rozwiązania sprzyjające [...]

1 10.2021

Konferencja SIR pn. Zrównoważony chów bydła w kontekście Zielonego Ładu (DODR, Wrocław)

2021-04-07T13:17:12+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja dla rolników prowadzących chów bydła mięsnego. Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy związane z dobrostanem zwierząt, wykorzystaniem technik satelitarnych dla oceny stanu pastwisk i łąk oraz potrzeb nawozowych. Uczestnicy wydarzenia będą się zajmować również ekonomiką chowu, racjonalizacją żywienia w zależności od potrzeb zwierząt i kierunku produkcji, a także możliwościami ograniczenia emisji szkodliwych [...]

28 09.2021

Konferencja np. Koncepcja zielonego ładu w gospodarstwach mlecznych: możliwości ograniczania zużycia antybiotyków oraz poprawy dobrostanu bydła mlecznego (DODR, Wrocław)

2021-04-15T08:52:56+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja poruszająca temat ograniczenia stosowania antybiotyków w żywieniu oraz poprawy dobrostanu bydła mlecznego w gospodarstwach. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia: Poprawa warunków bytowych bydła mlecznego, [...]

19 09.2021

Dzień kukurydzy i soi (KPODR, Minikowo)

2021-04-30T14:36:23+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Zapraszamy rolników, doradców, młodzież ze szkół rolniczych oraz przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej i wszystkich sympatyków na Dzień Kukurydzy i Soi, który umożliwia poszerzenie wiedzy i zweryfikowanie posiadanych doświadczeń i informacji na temat uprawy i ochrony tych gatunków roślin. Dzień Kukurydzy i Soi tematycznie skupi się na przyszłości upraw tych roślin. Dodatkowo [...]

16 09.2021

Warsztaty polowe pn. Dzień kukurydzy – elementem zwiększenia bioróżnorodności w produkcji roślinnej (OODR, Łosiów)

2021-04-06T11:48:21+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Dzień kukurydzy - są to polowe spotkania producentów rolnych uprawiających kukurydzę lub zainteresowanych jej uprawą, doradców rolniczych oraz firm nasiennych i innych z sektora rolniczego, prezentujących bogatą gamę odmian kukurydzy oraz nowości z branży. Podczas warsztatów można wysłuchać fachowych porad technologicznych ekspertów z krajowych i zagranicznych firm nasiennych i agrotechnicznych. Można porównać [...]

12 09.2021

XXIII Dzień Kukurydzy i Buraka (MODR o/Poświętne w Płońsku)

2021-04-15T08:46:28+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Ta specjalistyczna impreza skierowana jest do rolników, dla których uprawa buraka cukrowego i kukurydzy ma szczególne znaczenie. W ramach niej prezentowane są poletka demonstracyjne  kolekcji odmian kukurydzy i buraka cukrowego, a także PDO kukurydzy oraz maszyny do zbioru i uprawy. Odbywają się także konsultacje na polu doświadczalnym dotyczące aktualnych problemów w uprawie tych [...]

12 09.2021

Podlaski Dzień Kukurydzy (PODR, Szepietowo)

2021-04-08T22:40:06+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Podlaski Dzień Kukurydzy to cykliczna impreza organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu, której tematem przewodnim jest uprawa kukurydzy. Co roku przygotowywana jest bogata kolekcja odmian kukurydzy, dzięki której jest możliwość lustracji oraz oceny roślin pod kątem jej budowy. Bardzo ważna jest też możliwość porównania [...]

9 09.2021
  • Dzień Ziemniaka i Kukurydzy PODR

Dzień Ziemniaka i Kukurydzy w Lubaniu (PODR)

2021-04-06T11:30:33+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Dzień Ziemniaka i Kukurydzy organizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest imprezą cykliczną prezentującą rolnikom województwa pomorskiego poletka z odmianami, ziemniaka oraz kukurydzy badanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub w systemie demonstracyjnym wraz z komentarzem specjalistów dotyczącym wyników ich plonowania, odporności na podstawowe choroby i szkodniki oraz wrażliwością na niekorzystne [...]

4 09.2021

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

2021-04-22T09:54:52+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 organizowana przez Dolnośląski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbędzie się 4 i 5 września na Hipodromie Stada Ogierów Książ k. Wałbrzycha, przy ul. Jeździeckiej 3. Jubileuszowa XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych promuje chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz innowacyjne rozwiązania, stosowane w produkcji zwierzęcej. W [...]

1 09.2021

XXX Jubileuszowa Wystawa Rolnicza Agropromocja 2021 (MODR, Karniowice)

2021-04-15T08:41:37+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA jest największą, cykliczną imprezą rolniczą w Małopolsce Głównym celem wystawy jest promocja najlepszych produktów i firm sfery agrobiznesu, ułatwienie kontaktów biznesowych między rolnikami a przedsiębiorcami, a także przedstawienie dorobku gospodarczego i kulturowego Małopolski, w tym szczególnie produktu regionalnego, rękodzieła i folkloru małopolskiej wsi. Podczas wystawy swój dorobek, wyroby i [...]