Konferencja propagująca ideę rolnictwa ekologicznego w kontekście Zielonego Ładu. Tematem spotkania są szanse i zagrożenia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku. Konferencja będzie okazją do przekazania wiedzy i wymiany doświadczeń rolników ekologicznych, przetwórców, a także przedstawicieli instytucji i innych podmiotów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego. Podczas spotkania zostaną wypracowane rozwiązania sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego w regionie.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Tematyka poruszana podczas konferencji wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu.
Rolnictwo ekologiczne jest przyjaznym środowisku systemem produkcji rolnej, prowadzonym w sposób zrównoważony, z zachowaniem bioróżnorodności i w możliwie najmniejszym stopniu obciążającym środowisko naturalne. Przeciwdziała także zmianom klimatu. Rozwój rolnictwa ekologicznego przyczynia się do rozwoju rynku produktów ekologicznych i ich dostępności dla konsumentów. Jest też szansą na rozwój zarówno gospodarstw dużych, jak i tych mniejszych, rodzinnych oraz wzrostu dochodów rolników.

Konferencja o tematyce ekologicznej jest organizowana w województwie dolnośląskim co roku. To miejsce spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń na temat ekologicznej hodowli i uprawy, preparatów stosowanych w produkcji ekologicznej, przetwórstwa i marketingu ekologicznej żywności, przepisów prawnych czy możliwości dofinansowania. Podczas spotkania prezentowane są również najważniejsze wydarzenia o tematyce ekologicznej w danym roku. To także okazja do prezentacji gospodarstw laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Dolnym Śląsku.

listopad 2021 r.

Organizator

Lokalizacja