Celem Krajowego polowego pokazu postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w Chrząstowie jest prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych, a także agrotechnicznych:

– soi i roślin bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,

– zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie,

– prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym,

– odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę.

Impreza odbywa się w ramach obchodów Krajowych Dni Pola zorganizowanych przez ODR Minikowo.

Link do strony wydarzenia

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

W ramach „Krajowego polowego pokazu postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Chrząstowo 2021” zaprezentowanych zostanie ok. 150 odmian roślin uprawnych o największym znaczeniu gospodarczym, pogrupowanych w 4 bloki tematyczne. Obejrzeć będzie można rekomendowane do uprawy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego odmiany zbóż jarych i ozimych oraz roślin bobowatych, które w ostatnich 2-3 latach plonowały dobrze i stabilnie w naszym rejonie i które posiadają inne sprawdzone korzystne cechy rolnicze i użytkowe. Pokazane będą nowości odmianowe pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia. W jednym z bloków, w ramach Inicjatywy białkowej COBORU – programu, którego głównym celem jest popularyzacja uprawy roślin białkowych w Polsce, stanowiących ważne źródło krajowego białka, niezbędnego do uzyskania większej niezależności białkowej kraju – zaprezentowane zostaną 33 odmiany roślin bobowatych, w tym soi. Impreza wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu m.in. poprzez prezentację nowych odmian roślin uprawnych odpornych na niekorzystne zjawiska pogodowe, takie jak susza. Niedobór opadów, w ostatnich latach występuje regularnie w naszym regionie. W kolekcji pokazane zostaną odmiany zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę. Zobaczyć będzie można również mieszanki międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe, a także złożone populacje krzyżówkowe (ZPK), przedstawiające sposoby zwiększania bioróżnorodności w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym. Wprowadzenie do płodozmianu odpowiednio dobranych mieszanek nie tylko zwiększa bioróżnorodność, ale przynosi także wymierne korzyści.

Efekty postępu biologicznego i genetycznego wpisują się w Europejski Zielony Ład w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej, przede wszystkim poprzez promocję nowych odmian o zwiększonej odporności na negatywne oddziaływanie organizmów niepożądanych w uprawach, co jest ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin.

„Krajowy polowy pokaz postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Chrząstowo 2021” organizowany jest po raz drugi z rzędu, jako impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola KPODR w Minikowie.

Przez ostatnie kilkanaście lat impreza odbywała się nieprzerwanie pod nazwą Dni Pola w SDOO
w Chrząstowie. Impreza ta co roku gromadzi rolników z całego województwa. Tegoroczny krajowy pokaz jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu nowych odmian, roli postępu genetycznego
w poprawie zdrowotności roślin, sposobów zwiększania bioróżnorodności w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym, możliwości doboru odpowiednich odmian o podwyższonej tolerancji na suszę, nowoczesnych technologii uprawy oraz wymiany doświadczeń.

Film z roku 2020

18.06.2021

Organizator

Lokalizacja