Na Krajowych Dniach Pola w Minikowie zostaną zaprezentowane dwa innowacyjne urządzenia do regulacji piętrzenia wody oraz regulacji przepływu  – w tym hamowania odpływu – wody z obiektu melioracyjnego. Grupę tę stanowić będą ZESTAW PRZELEWÓW oraz ZASTAWKA U-KSZTAŁTNA. Urządzenia zostały opracowane i wykonane w latach 2018-2020 w ramach projektu INOMEL (BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017), którego liderem konsorcjum jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

Na miejscu, dla uczestników KDP zostaną udostępnione prototypy każdego urządzenia – w celu umożliwienia bezpośredniego zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w urządzeniach. Ponadto na ekranie stoiska ITP, odtwarzana będzie prezentacja multimedialna urządzeń.

Imprezą towarzyszącą KDP w Minikowie będzie prezentacja multimedialna urządzeń (ZESTAW PRZELEWÓW oraz ZASTAWKA U-KSZTAŁTNA), która wraz z krótkim szkoleniem i dyskusją odbędzie się online (na żywo) w dniu 8 września (opcjonalnie 3 września) 2021 r. Prezentacja multimedialna urządzeń zostanie udostępniona na stronie internetowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (www.itp.edu.pl).

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Użytkowanie Zestawu Przelewów oraz Zastawki U-kształtnej jest ściśle powiązane
z funkcjonowaniem obiektów melioracyjnych nawadnianych i/lub odwadnianych rowami.

Zasadniczą ich rolą jest wspomaganie procesu hamowania odpływu wody z sieci melioracyjnej
w okresach występowania niedoborów wody do nawodnień oraz regulowanie natężenia dopływającej do obiektu wody w okresach jej dostatku.

W dobie coraz częstszego występowania susz rolniczych, hydrologicznych a nawet hydrogeologicznych, wykorzystywanie urządzeń do racjonalnego gospodarowania zasobami wód powierzchniowych na obiektach wyposażonych w działającą sieć melioracyjną, można zakwalifikować jako przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.

Urządzenia te pozwalają na regulację poziomu wody w rowach i wody gruntowej na łąkach/gruntach ornych (w łanach). Umożliwiają utrzymywanie lustra wody gruntowej na głębokościach, przy których następuje ograniczenie tempa rozkładu materii organicznej, zwłaszcza na glebach organicznych. Ich zastosowanie przyczynia się również do ochrony gleby. Dzięki utrzymywaniu optymalnego położenia wód gruntowych następuje poprawa bilansu węgla w glebie – ograniczenie emisji CO2 do atmosfery ze źródeł rolniczych – co w konsekwencji przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych.

Przedstawione dwa urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane w latach 2018-2020 w ramach projektu INOMEL (BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017), którego liderem konsorcjum jest  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki, a obecnie dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy. Za projekty oraz wykonanie prototypów odpowiedzialna była firma S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. Pomysłodawcami Zastawki U-kształtnej byli pracownicy Zakładu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach: dr hab. inż. Tomasz Szymczak, dr inż. Michał Kubrak i dr inż. Apoloniusz Kodura. Pomysłodawcą Zestawu Przelewów był prof. dr hab. inż. Edmund Kaca i prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak, pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

19-20.06.2021
oraz 3.09.2021 / 8.09.2021
prezentacja online (na żywo) wraz ze szkoleniem

Organizator

Lokalizacja

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty,
gmina Raszyn,
powiat pruszkowski, województwo mazowieckie