Podlaski Dzień Kukurydzy to cykliczna impreza organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu, której tematem przewodnim jest uprawa kukurydzy. Co roku przygotowywana jest bogata kolekcja odmian kukurydzy, dzięki której jest możliwość lustracji oraz oceny roślin pod kątem jej budowy. Bardzo ważna jest też możliwość porównania różnych odmian tej rośliny, rosnących obok siebie, na podobnej glebie i w tych samych warunkach klimatycznych. Daje to obraz jak dana roślina sprawdza się w podlaskich warunkach klimatycznych. Jest również możliwość skorzystania z porad doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz konsultacji z doradcami wszystkich firm nasiennych biorących udział w Podlaskim Dniu Kukurydzy

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Cel pierwszy – Podlaski Dzień Kukurydzy ma na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy firmami nasiennymi a plantatorami. Impreza jest wzbogacona o dodatkowe elementy takie jak wykłady na tematy związane z uprawą i pielęgnacją kukurydzy, pokazy pracy maszyn czy degustacje potraw z kukurydzy. Dzięki takim spotkaniom rolnicy mają możliwości poznania bogatej oferty wielu firm nasiennych w jednym miejscu. Dodatkowym atutem jest to, że rolnicy mogą zobaczyć jak dana odmiana kukurydzy sprawdza się w warunkach podlaskiego klimatu. Pozwala to rolnikom na dokonanie świadomego wyboru najlepszej dla siebie odmiany czy to do celów paszowych czy konsumpcyjnych. Co za tym idzie rolnicy mogą produkować wysokiej jakości pasze lub ziarno konsumpcyjne. W dalszej kolejności przekłada się to na produkcję zdrowej, przystępnej cenowo żywności.

Cel trzeci – Ważne jest, aby uprawy rolnicze były tak prowadzone, aby nie szkodziły środowisku naturalnemu. Dlatego tak istotne jest to, aby dobierać odpowiednie odmiany roślin, które na to pozwalają. Dzięki spotkaniom takim jak Podlaski Dzień Kukurydzy rolnicy mogą zasięgnąć wiedzy u doradców PODR Szepietowo na tematy związane z uprawą oraz pielęgnacją plantacji oraz skonsultować się z doradcami firm nasiennych w kwestii wymagań uprawowych prezentowanych odmian kukurydzy. Daje to możliwości dokonania odpowiedniego wyboru odmian do warunków klimatycznych województwa podlaskiego jak i do potrzeb samych gospodarzy.

Cel czwarty – Podlaski Dzień Kukurydzy to impreza, która ma służyć rolnikom zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy na tematy związane z uprawą kukurydzy. Dzięki wsparciu jakie otrzymają rolnicy, ich uprawy mogą stać się bardziej efektywne i wydajne. Obniża to koszty produkcji co w efekcie daje większe zyski.

Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu – współorganizator
Podlaski Dzień Kukurydzy to impreza tematyczna, która skierowana jest do plantatorów kukurydzy. Głównym punktem programu jest możliwość lustracji kolekcji odmian kukurydzy prezentowanych przez kilkanaście firm nasiennych. W programie są również wykłady przeprowadzane przez specjalistów zajmujących się tematem uprawy tej rośliny. Tradycyjnie co roku przeprowadzana jest również promocja kukurydzy jako rośliny wykorzystywanej do celów kulinarnych, która jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Dużą atrakcją Podlaskiego Dnia Kukurydzy są prezentacje najnowszych maszyn uprawowych oraz pokaz zbioru kukurydzy.

Pokaz co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Podlaskiego Dnia Kukurydzy. Widzowie z zainteresowaniem przyglądają się pracy maszyn oceniając ich funkcjonalność i przydatność pod kątem swoich gospodarstw.

https://www.facebook.com/podlaskiodr/videos/336730710904393

12.09.2021 r.

Organizator

Lokalizacja