Dzień kukurydzy – są to polowe spotkania producentów rolnych uprawiających kukurydzę lub zainteresowanych jej uprawą, doradców rolniczych oraz firm nasiennych i innych z sektora rolniczego, prezentujących bogatą gamę odmian kukurydzy oraz nowości z branży. Podczas warsztatów można wysłuchać fachowych porad technologicznych ekspertów z krajowych i zagranicznych firm nasiennych i agrotechnicznych. Można porównać jakość poszczególnych odmian, uzyskać najważniejsze informacje o ich właściwościach, wymaganiach glebowych i klimatycznych.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

 

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Kukurydza jest jedną z dominujących upraw na Opolszczyźnie. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom rolników oraz mając na uwadze wyzwania jakie stawia przed producentem rolnym Europejski Zielony Ład, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego promuje praktyki przeciwdziałające utracie różnorodności biologicznej poprzez upowszechnianie uprawy kukurydzy oraz zmniejszające poziom zanieczyszczeń poprzez nowoczesne technologie nawożenia ograniczające emisję amoniaku do powietrza.

Ośrodek prowadzi na ponad 2,5 hektarowym areale ciekawą kolekcją ponad 50-ciu odmian kukurydzy, dostępną dla zwiedzających w czasie warsztatów polowych. Prezentowane są zarówno odmiany jak i nowoczesne rozwiązania w uprawie kukurydzy, które pozytywnie wpływają na glebę i środowisko. Proponowana jest technologia nawożenia ograniczająca stosowanie nawozów mineralnych, w oparciu o wapno nawozowe o wysokiej zawartości materii organicznej, poprawiające właściwości gleby oraz z użyciem stabilizatora azotu, którego działanie utrzymuje przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, w miejscu i czasie, kiedy jest najbardziej potrzebny, zmniejszając straty tego pierwiastka w glebie, jego wymywania w głąb gleby, przemieszczania do wód gruntowych oraz ulatniania. Przyczynia się to również do produkcji zdrowej i zrównoważonej żywności.

Co roku w miesiącu wrześniu Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje Dzień kukurydzy.

Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem producentów rolnych jak i firm z sektora rolnego oferujących rolnikom środki do produkcji: nasiona, nawozy,  środki ochrony roślin oraz inne nowoczesne preparaty znajdujące zastosowanie w uprawie. Dzień Kukurydzy to okazja do bezpośrednich spotkań rolników z przedstawicielami firm, którzy prezentują nowe, coraz wydajniejsze odmiany, środki do produkcji, a także chętnie dzielą się doświadczeniami i fachowymi wskazówkami dotyczącymi uprawy kukurydzy.

16.09.2021

Organizator

Lokalizacja