Jest to cykliczna impreza zrzeszająca hodowców zwierząt hodowlanych z całego regionu. Wystawa zwierząt hodowlanych towarzyszy zawsze Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym  AGRO-TECH w Minikowie a w tym roku Krajowym Dniom Pola 2021. Od 2014 r.  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych. Na wystawie prezentowane będą bydło mięsne, drób, owce rasowe, króliki oraz gołębie i alpaki.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Tematyka wydarzenia wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu. Promowany jest postęp hodowlany, jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i promocji polskiej hodowli zwierząt w której skład wchodzą również rasy zachowawcze. Rasy te są rasami rodzimymi odpornymi na choroby i panujące warunki atmosferyczne. Podczas wystaw zwierząt prezentowane są dobre praktyki dotyczące dobrostanu, produkcji zgodnej z zasadami ochrony środowiska, czy praktyk ograniczających użycie antybiotyków w żywieniu zwierząt gospodarskich. Ponieważ produkty odzwierzęce zapewniają zrównoważoną żywność, wspieramy promowanie lokalnych producentów, którzy wytwarzają swoje produkty często z rodzimych ras. Wystawa sama w sobie jest przedsięwzięciem podczas, którego można podziwiać różnorodność biologiczną w świecie zwierząt hodowlanych. Część z prezentowanych ras nadaje się do chowu ekologicznego, są to rasy odporne na czynniki zewnętrzne i z powodzeniem mogą być wykorzystywane na potrzeby rolnictwa ekologicznego, stwarzając uzupełnienie do produkcji roślinnej.

Gdy zaczynaliśmy w 1999 roku wystawa zwierząt była niewielką imprezą. Na przestrzeni lat nabrała rozmachu i zajęła ważne miejsce w kalendarzu imprez hodowlanych w Polsce. W ciągu kilkunastu lat przyjeżdżało do Minikowa wielu wystawców – hodowców zwierząt, w tym najlepsi hodowcy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stanowią także czołówkę polskich hodowców. Współorganizatorami są związki branżowe zajmujące się hodowlą zwierząt do tej pory były to: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, ,,POLSUS” Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Polski Związek Hodowców Alpak. W wystawie uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Związku Hodowców Królików, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza i Krajowego Związku Hodowców Szynszyli.
Za każdym razem zostawała powoływana komisja oceny zwierząt składająca się ze specjalistów m.in. ze świata nauki czy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, która wybierała najlepsze zwierzęta wg. ustalonego wzorca i poszczególnych kategorii wybierano superczempiony, czempiony i wiceczempiony. Regionalna wystawa była zawsze dużą atrakcją dla zwiedzających w tym czasie organizowano liczne konkursy z nagrodami zarówno dla zwiedzających jak i dla uczestników.

19-20.06.2021

Organizator

Lokalizacja