IV Regionalny Pokaz Alpak odbędzie się jako impreza towarzysząca Wystawie Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Eksperci oraz hodowcy biorący udział w pokazie udzielą informacji na temat możliwości, jakie daje hodowla alpak i ich wykorzystania w różnych kierunkach produkcji. Dzięki pokazowi oceny zwierząt każdy ze zwiedzających zapozna się z elementami, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze zwierząt (biorąc pod uwagę w jakim typie dane zwierzę będzie użytkowane). Namiot, w którym będzie znajdował się pokaz pozwoli na bezpośredni kontakt z hodowcami i ekspertami w tej dziedzinie.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Hodowla Alpak w Polsce wciąż jest jeszcze niszowym kierunkiem produkcji i może stanowić innowacyjny produkt dla małych gospodarstw.

 

I Międzyregionalny Pokaz odbył się podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, do hodowców stały kolejki rozważających się podjęcia hodowli tych zwierząt jako główne zajęcie bądź dodatkowe, dlatego podjęto decyzję o cyklicznej kontynuacji pokazu.

Zmiany strukturalne w rolnictwie powodują, że pewna część rolników każdego roku rezygnuje z dalszej działalności. Powodem jest spadek dochodu w rolnictwie, szczególnie w regionach słabo rozwiniętych. Celem organizacji pokazu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej dotyczącej polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego chowu i hodowli alpak. Efektem jest uświadomienie i aktywizacja społeczności wiejskiej i możliwościach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenia nowych miejsc pracy.

Celem organizacji Międzyregionalnego Pokazu Alpak jest pokazanie wszechstronnych możliwości produkcyjnych tych zwierząt takich jak włókno, mięso, turystyka i rekreacja oraz alpakoterapia, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju małych gospodarstw i stworzenia alternatywnych źródeł dochodu.

25-27.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja