Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku są skierowane głównie do rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich. Podczas dwóch dni targów swoją ofertę przedstawiają firmy z branży: maszyn, pasz, nawozów, ŚOR, wyposażenia rolnictwa, budownictwa czy też fotowoltaiki. Podczas targów można zakupić sadzonki roślin ozdobnych, bylin, wyrobów z wikliny itp. na towarzyszącym targom kiermaszu. Nieodłączną częścią targów są Dni Pola podczas, których prezentujemy bogatą ofertę firm nasiennych, a przedstawiciele tych firm, doradcy oraz specjaliści branżowi omawiają najlepsze odmiany i gatunki roślin uprawnych.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

 1. Badanie gradacji stonki ziemniaczanej
 2. Badanie rozwoju zarazy ziemniaczanej
 3. Badanie rozwoju rdzy brunatnej żyta
 4. Badanie ryzyka infekcji sprawcy chwościka buraka.
 5. Obserwacje występowania rolnic w burakach i sygnalizowanie ich występowania
 6. Obserwacje występowania omacnicy prosowianki i sygnalizowanie jej występowania
 7. Sygnalizacja występowania chorób i nalotów szkodników w rzepaku i pszenicy.
 8. Punktowy siew rzepaku z nawożeniem precyzyjnym – doglebowym.
 9. Ocena przezimowania rodów owsa ozimego w warunkach klimatycznych wielkopolski – współpraca z IHAR w Radzikowie – szukanie możliwości uprawy odmian bardziej odpornych na suszę.
 10. Ocena przezimowania odmiany grochu ozimego w warunkach klimatycznych wielkopolski – współpraca z firmą Saaten Union – szukanie możliwości uprawy odmian bardziej odpornych na suszę.
 11. Kontynuacja doświadczenia z hydrożelem – obserwacja efektów w drugim roku po zastosowaniu – produkt mający działać przez pięć lat i magazynować wodę z opadów – walka z suszą w rolnictwie.
 12. Uprawa roślin niszowych na poletkach w celu przybliżenia ich agrotechniki, możliwości zbytu dla zachęcenia rolników by urozmaicali swój płodozmian – ograniczanie występowania chorób, szkodników, poprawa właściwości gleby wskutek zmianowania.
 13. Planowane doświadczenia stosowania adiuwantów w ochronie herbicydowej buraka cukrowego – mniejsze zużycie środków ochrony roślin.
 14. Popularyzacja metod ochrony biologicznej m.in. przeciwko omacnicy w kukurydzy przy pomocy kruszynka.
 15. Wyznaczanie potrzeb nawożenia azotem przy użyciu dronów oraz map satelitarnych (wskaźnik NDVI) – nawożenie precyzyjne.
 16. Prowadzenie pomiarów pobierania azotu i wyznaczanie precyzyjnego nawożenia w uprawie zbóż za pomocą N-testera – nawożenie precyzyjne.
 17. Wykorzystywanie skanerów glebowych do optymalizacji nawożenia.
 18. Planowane doświadczenia z poplonami pożniwnymi – rośliny wzbogacające glebę w próchnicę, poprawiające właściwości fitosanitarne gleby, naturalnie meliorujące.
 19. Planowane doświadczenia z roślinami kwitnącymi dla rozwoju populacji pszczół w najbliższym otoczeniu – wzrost populacji owadów zapylających.
 20. Praktyki wspomagające ochronę przed szkodnikami jak np. miejsca obserwacji dla ptaków łownych w celu ograniczania populacji gryzoni – naturalna walka z coraz większym problemem.

 

Wielkopolskie Targi Rolnicze są organizowane po raz XXVII w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku przy ul. Parkowej 2. Impreza ma na celu zapoznanie się z szeroką ofertą firm działających w branży rolniczej oraz działających na rzecz rolnictwa. Podczas targów można skorzystać ze specjalistycznego doradztwa, połączonego z indywidualnymi konsultacjami oraz poradami dot. funkcjonowania gospodarstw, uzyskiwania dotacji zewnętrznych, podatków i ubezpieczeń, produktów bankowych dedykowanych rolnikom. Duża ilość firm reprezentujących poszczególne działy związane z rolnictwem zebrane w jednym miejscu pozwala zwiedzającemu na porównywanie jakości, cen i warunków zastosowania w konkretnym gospodarstwie gotowych rozwiązań i technologii, a także dostęp do specjalistów w dziedzinach ważnych z punktu widzenia zarządzania gospodarstwem czy planowaniem jego dalszego rozwoju. Będzie to miało pozytywny wpływ na poprawę funkcjonowania gospodarstw rolnych, jakości życia mieszkańców wsi, a co za tym idzie wzmocni potencjał ekonomiczny regionu. Dodatkowo ma miejsce prezentacja ponad 200 odmian różnych gatunków roślin uprawnych na poletkach demonstracyjnych. Kolekcja odmian w Sielinku dostępna jest dla zwiedzających również poza terminem Dni Pola po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem poletek.

12-13 czerwca 2021 r.

Organizator

Lokalizacja