Impreza o charakterze wystawowo targowym, której celem jest prezentacja postępu w zakresie hodowli odmian podstawowych roślin uprawnych oraz nowości technologii uprawy w produkcji roślinnej. Demonstracja nowych odmian prowadzona jest w warunkach jednolitej technologii konkretnego gospodarstwa rolnego bez nawodnień. Daje to możliwość rolnikom, doradcom i specjalistom produkcji roślinnej oraz przedsiębiorcom rolnym porównania i oceny wartości odmian roślin uprawnych i ich cech morfologicznych w konkretnych warunkach agrometeorologicznych danego roku. Kolekcji odmian prowadzonej na powierzchni 3 ha towarzyszy wystawa maszyn i urządzeń głownie do produkcji polowej. W ramach przedsięwzięcia firmy hodowlano-nasienne, maszynowe, chemiczne i inne z branży rolnej prowadzą konsultacje i prezentację swoich wyrobów i usług w wystawionych na stoiskach i punktach konsultacyjnych.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

W tym roku w ramach przedsięwzięcia prezentowanych będzie około 250 odmian podstawowych roślin uprawnych. Uprawy ozime reprezentuje 106 odmian roślin uprawnych w tym 43 odmiany pszenicy ozimej, 29 odmian rzepaku ozimego po 10 odmian żyta ozimego i jęczmienia ozimego, 14 pszenżyta ozimego. Około 150 odmian roślin jarych stanowią zboża: pszenica jara 19 odmian, jęczmień jary 18 odmian, , owies 11 odmian, pszenżyto jare 5 odmian, kukurydza ok. 40 odmian , ziemniaki 19 odmian. Następną grupę tworzą rośliny strączkowe w tym 7 odmian bobiku, 7 odmian grochu, 4 łubiny i 1 odmiana soi. . Oprócz tego prezentowane będą rośliny poplonowe gorczyca i facelia a także siewy przewódkowe żyta jarego – 3 odmian.

Efekty postępu biologicznego prezentowane w Grubnie wpisują się w Europejski Zielony Ład w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej przede wszystkim poprzez prezentację nowych odmian o zwiększonej odporności na nagatywne oddziaływanie organizmów niepożądanych w uprawach co jest ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin.

Na kolekcji promowane są również takie działania jak siew międzyplonów, siew roślin strączkowych bez udziału środków ochrony roślin.

W tym sezonie prezentowana będzie także jedyna w Polsce odmiana ziemniaka jadalnego o całkowitej odporności na zarazę ziemniaka. Ta prezentacja wpisuje się w Europejski Zielony Ład ty,. Że odmiana ta jest promowana do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.

Już 25 lat minęło, gdy w Grubnie po raz pierwszy zorganizowano Dni Pola. Wtedy jeszcze był to teren Gospodarstwa Rolnego Zespołu Szkół Rolniczych w Grubnie – obecnie jest to Zakład Rolny Grubno, które jest częścią Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej Działowo. Od momentu, w którym postało województwo kujawsko –pomorskie te dni polowe uzyskały status Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Grubno i tak jest do dziś.

Zawsze jest to spotkanie merytoryczne producentów nasion, maszyn rolniczych oraz innych środków do produkcji rolnej z rolnikami regionu. Od lat ma swoją specyfikę i wypracowało wśród hodowców odmian roślin uprawnych i rolników swoją markę. Jednym z najważniejszych faktów który to spowodował jest sposób prezentacji pozwalający obiektywnie spojrzeć na osiągnięcia hodowlane firm hodowlano-nasiennych dzięki prezentacji zblokowanej odmian poszczególnych gatunków. Podstawowe zasady takiej prezentacji to:

– podział pola na bloki na których prezentuje się odmiany zazwyczaj jednego gatunku lub gatunków tej samej grupy ( zboża, okopowe, strączkowe oleiste pastewne itd.)
– każdy blok jest jednorodny pod względem gleby oraz nawożenia
– zachowany jest płodozmian dla całego przedsięwzięcia i odpowiednie zmianowanie dla każdego bloku
– ochrona roślin każdego gatunku odbywa się w sposób jednakowy.
– wszystkie poletka są szerokości około 3 metrów i długości około 14-15 m co daje już możliwość oceny łanowej każdej odmiany
– zblokowany układ, czasami kilkudziesięciu odmian danego gatunku, daje niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju możliwość porównania cech morfologicznych odmian, odporności na choroby i szkodniki, reakcji na niekorzystne warunki pogodowe i niedostatki agrotechniczne co wynika z zastosowanej technologii uprawy prowadzonej standardowymi maszynami przez gospodarstwo ( niedociągnięcia uprawy, nawożenia i ochrony nie są korygowane w sposób zakłócający obiektywny obraz i sprowadzają się jedynie do estetyki przed dniami pola), a poletka nie są nawadniane
– ogromną zaletą kolekcji jest fakt jej dostępności praktycznie od początku czyli od zasiewu aż do żniw, ponieważ jest do niej bardzo dobry dojazd drogą asfaltową i od Dni Pola jest oznakowana aż do zbiorów.

12-13 czerwca 2021

Organizator

Lokalizacja