Dwunasta edycja Dni pola pod nazwą „Warsztaty polowe”. Na poletkach demonstracyjnych prezentowanych będzie 45 odmian zbóż ozimych, jarych, bobowatych grubonasiennych, 5 odmian rzepaku ozimego, 4 odmiany buraków cukrowych i 15 odmian ziemniaków. W trakcie warsztatów omówiony zostanie temat zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w aspekcie dostępu do rynku produkcji bezpiecznej żywności. Drugi temat to uprawa roślin strączkowych, wpisujący się w tematykę produkcji żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka. Po poletkach oprowadzać będą przedstawiciele Centrali Nasiennej w Nidzicy, Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka, Poznańskiej Hodowli Roślin, DANKO Hodowla Roślin, Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego oraz Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Na poletkach demonstracyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i w trakcie szkoleń prezentowane będą metody produkcji w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, z zachowaniem bioróżnorodności na plantacjach. Produkcja na poletkach, czyli nawożenie i ochrona roślin zastosowane w uprawie zbóż, roślin bobowatych, krzyżowych, miododajnych i okopowych prowadzona jest w oparciu o z zasady Integrowanej Ochrony Roślin. Podczas Warsztatów szczególny nacisk położony będzie na promowanie produkcji żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka, to jest grochu, łubinu, bobiku i soi niemodyfikowanej genetycznie.

Dni Pola, pod roboczą nazwą „Warsztaty polowe”, po raz pierwszy zorganizowane zostały w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w roku 2010. Od początku głównym punktem szkolenia była promocja nowych odmian roślin uprawianych metodami zgodnymi z Integrowaną Ochroną Roślin, czyli przyjaznymi środowisku naturalnemu, oraz nawożenia mineralnego w oparciu o badania gleb.

Dziś przed rolnictwem stoją kolejne wyzwania: ograniczenie stosowania niektórych substancji aktywnych w środkach ochrony rośli i zmieniający się klimat. Przy obecnym zmniejszeniu pogłowia zwierząt inwentarskich, zmniejsza się ilość obornika dostarczanego na pola, a czasami też słoma z pól jest sprzedawana na cele energetyczna. Zmniejsza się zatem ilość próchnicy w glebie. Wiedząc, że to właśnie próchnica może zmniejszać skutki suszy, poprzez zatrzymywanie wody w glebie należy ją odbudować przy wykorzystaniu innych środków. Jednym ze sposobów może być stosowanie kwasów humusowych, wytwarzanych chociażby z kopalin będących formą pośrednią pomiędzy torfem a węglem brunatnym. Stosowanie kwasów humusowych zwiększa pojemność wodną gleby oraz zatrzymuje więcej składników odżywczych w glebie. Dzięki temu w warunkach niedoboru opadów można zapobiegać obniżce plonów w gospodarstwie, poprawiając zasobność gleby w wodę, a tym samym ekonomię gospodarowania. Przyniesie to korzyści nie tylko rolnikom, ale także konsumentom, ograniczając wzrost cen płodów rolnych wynikających z mniejszej podaży.

24.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja