Sekcja produkcji roślinnej i doświadczalnictwa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest organizatorem Podlaskiego Dnia Pola odbywającego się na terenach pól doświadczalnych PODR Szepietowo. Celem tych spotkań jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian, oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania. Rolnicy mają możliwość porównania wielu odmian zbóż rosnących w jednym miejscu na takiej samej jakości gleb i w takich samych warunkach pogodowych. Daje to pełny obraz jak dane odmiany zbóż radzą sobie w podlaskich warunkach klimatycznych. Oprócz rolników uczestnikami będą doradcy oraz pracownicy instytucji i firm działających na rzecz rolnictwa.

Link do strony wydarzenia

 

Link do wydarzenia na Facebooku

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Cel pierwszy – Dzięki Podlaskiemu Dniu Pola rolnicy mają możliwość zapoznania się z wieloma odmianami zbóż prezentowanymi na polach doświadczalnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Daje to możliwość oceny każdej z nich oraz analizy która odpowiada na potrzeby konkretnych gospodarstw. Dzięki odpowiedniemu doborowi odmiany do profilu prowadzonego gospodarstwa, rolnicy mają możliwość osiągania bardzo dobrych wyników produkcyjnych co w rezultacie ma wpływ na obniżenie kosztów produkcji. Mniejsze nakłady pieniężne na produkcję mają również wpływ na ceny żywności, które w tym przypadku mogą być bardziej przystępne.

 

Cel trzeci – Zapoznanie się z wieloma odmianami zbóż podczas Podlaskiego Dnia Pola daje rolnikom możliwość lustracji odmian pod wieloma względami. Można je ocenić pod kątem przydatności i odporności na klimat, który panuje w danym regionie, odporności na występujące
choroby, budowy, zapotrzebowania na nawożenie oraz plonowania. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki przy wyborze odmiany jest możliwość refleksji – uprawa której wpłynie w największym stopniu na ochronę środowiska. Przy doborze odpowiednich odmian jest możliwość ograniczenia
stosowania środków ochrony roślin jak i nawozów mineralnych jednocześnie osiągając bardzo dobre wyniki produkcyjne. Analogicznie wiedza zdobyta przez rolników na Podlaskim Dniu Pola dotycząca odmian roślin uprawnych, może również wpłynąć na zachowanie różnorodności
biologicznej w uprawach.
Cel czwarty – Rolnik jako pierwsze ogniwo w łańcuchu żywnościowym jest w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywnościowe. To ile rolnicy wyprodukują surowca, wpływa na to ile będzie można wytworzyć żywności. Dlatego w rolnictwie bardzo ważnym aspektem jest wydajność. Im jest ona wyższa tym rolnicy więcej zarabiają na produkcji. Na podniesienie wydajności produkcji wpływa wiele czynników. Niektóre są niezależne od ludzi, ale są też takie, które zależą tylko od odpowiedniej wiedzy rolnika na temat produkcji. Jedną z nich jest wiedza na temat odpowiednich odmian zbóż, które odnajdują się w warunkach klimatycznych i pogodowych występujących w regionach gdzie położone są gospodarstwa. Odpowiedni ich dobór pozwala zminimalizować straty związane z niekorzystnymi warunkami i osiągnięcie optymalnego zysku z produkcji.
Cel piąty – Rolnictwo ekologiczne jest bardzo ważną gałęzią w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony środowiska, ale i w zapewnieniu dostępu dla ludzi do zdrowej i ekologicznej żywności. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na swoich polach doświadczalnych prowadzi część poletek w uprawie ekologicznej. Podczas Podlaskiego Dnia Pola będzie możliwość zapoznania się z doświadczeniami ekologicznymi. Doradcy będą udzielali informacji dotyczących upraw prowadzonych w tym systemie oraz prezentowali wyniki prowadzonych doświadczeń. Podjęcie tematu upraw ekologicznych podczas Podlaskiego Dnia Pola jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wśród rolników tego typu działalnością rolniczą.

 

Na polach doświadczalnych PODR Szepietowo mamy doświadczenia ekologiczne z roślinami zbożowymi ozimymi i jarymi oraz roślinami bobowatymi. Prowadzimy doświadczenia zakładane we współpracy z firmami nasiennymi jako innowacyjne, najnowsze odmiany polecane do uprawy dla rolników z naszego województwa. Celem doświadczeń PDO jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian, oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania. Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń jest opracowana lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego na dany rok.

13.06.2021

Organizator

Lokalizacja