Prezentacja kolekcji odmian zbóż, rzepaku, roślin strączkowych oraz ziemniaków w badaniach COBORU.

Przedstawienie technologii i agrotechniki stosownej w nowoczesnej uprawie roślin uprawnych.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Impreza wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu poprzez prezentację nowych odmian roślin upranych odpornych na niekorzystne zjawiska pogodowe takie jak susze, które w ostatnich latach występują regularnie w regionie. Ponadto w czasie wydarzenia prezentowane są nowoczesne technologie uprawy roślin wpływające na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Równie ważnym aspektem jest przedstawienie kolekcji odmian strączkowych w tym soi, która w ostatnich latach stanowi ważne źródło krajowego białka paszowego co z kolei niezbędne jest do uzyskania niezależności białkowej kraju.

Dni Pola w Świebodzinie organizowane są nieprzerwanie od kilkunastu lat. Impreza ta co roku gromadzi rolników z całego województwa. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele wiodących firm działających na rzecz rolnictwa. Dni pola są okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu nowych odmian, nowoczesnych technologii uprawy oraz wymiany doświadczeń.

Film z poprzedniego roku 2020

15.06.2021

Organizator

Lokalizacja