Wydarzenie ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi związanego z wprowadzeniem tzw. narzędzia

zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi (Farm Sustainability Tool for Nutrients – FaST), jako część nowo przyjętych propozycji Komisji w sprawie WPR na lata 2021-2027.

Wydarzenie organizowane we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą prezentować będzie dotychczasowe działania podejmowanie w zakresie usprawnienia działań dotyczących bilansowania składników pokarmowych w glebie, a na tej podstawie określanie precyzyjnych dawek azotu, fosforu i potasu.

Wydarzenie zakłada cześć teoretyczną oraz praktyczną prezentującą dobre praktyki w zakresie realizacji dyrektyw środowiskowych: programu azotanowego, dyrektywy NEC oraz zapobiegania emisji fosforu.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Celem wydarzenia jest propagowanie racjonalizacji nawożenia, uwzględniającego potrzeby roślin uprawnych, co ograniczy emisję tlenków azotu do atmosfery oraz zapobiegnie wprowadzaniu zbyt dużej ilości nawozów do gleby, ograniczy ich wymywanie i przenikanie do wód.

 

18.06.2021

Organizator