Cele: – organizacja targów, wystaw
– upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących postęp rolniczy.
Wystawcy – firmy z szeroko rozumianego otoczenia rolnictwa. Przy targach organizacja wykładów, pokazów.
Nowości odmianowe roślin ogrodniczych.
Uczestnicy – rolnicy z okolicznych powiatów oraz osoby zainteresowane poruszanymi tematami.

Link do strony wydarzenia

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

– Zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności

optymalizowanie nawożenia, przechodzenie na nawozy ekologiczne oraz stosowanie ekologicznych środków wpływających na pozyskiwanie zdrowej żywności.

– Przeciw działanie zmianie klimatu- prezentowanie odmian roślin rolniczych najlepiej dostosowanych do warunków klimatycznych Wielkopolski.

– Ochrona środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej
Prezentacja kolekcji odmian roślin uprawnych
– kolekcja ma obejmować około 20 najczęściej uprawianych na naszym terenie gatunków i 160 odmian roślin uprawnych ozimych oraz jarych, w tym 36 rekomendowanych przez Listę Odmian Zalecanych i 25 odmian roślin bobowatych. Stosowanie ochrony ściśle według zaleceń połączonych obserwacjami meteorologicznymi oraz z obserwacjami występowania chorób i szkodników.

– Wspieranie rolnictwa ekologicznego -zalecanie i propagowanie ekologicznych środków ochrony oraz nawozów ekologicznych.

Wieloletnia tradycja organizowania „DNI POLA” sięgająca do lat 1991.

Największe wydarzenie „Międzynarodowe Dni Pola 1997r.

Marszewskie Dni Pola, Marszew – 06 -10.07.2020 r.

20.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja