Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z doświadczeniami dotyczącymi oceny efektów działania innowacyjnych nawozów mineralnych, wzbogaconych mikrobiologicznie, na stymulację wzrostu i plonowania roślin. Przedstawione zostaną wyniki prac obejmujące opracowanie technologii namnażania pożytecznych mikroorganizmów na skalę półprzemysłową oraz sposoby łączenia dobranych eksperymentalnie konsorcjów mikroorganizmów z Mocznikiem oraz nawozami fosforowymi: POLIFOSKA 6 i Super FOS DAR 40. Zaprezentowane będą efekty stosowania nowych bionawozów w doświadczeniach polowych i wazonowych na roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Omówione będą również zagadnienia: technologia ograniczania negatywnych skutków suszy oraz zalecenia do stosowania bionawozów w uprawach roślin ogrodniczych i rolniczych.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

W odpowiedzi na problemy producentów roślin uprawnych zastosowanie przyjaznych dla środowiska, nowo opracowanych bionawozów zapewni wysokie plony przy znacznej oszczędności nakładów finansowych. Zastosowanie nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie podniesie nie tylko jakość i wielkość plonu, ale zwiększy także zawartość materii organicznej w glebie, ograniczy zużycie nawozów mineralnych (o 30‒40%) i nadmiar biogenów w glebie i wodach powierzchniowych. Wprowadzenie na rynek nowych bionawozów przyczyni się do rozwoju firm sektora produkcji ogrodniczej i rolniczej. Nowo opracowane bionawozy są odpowiedzią na potrzeby rolników poszukujących efektywnych bioproduktów organicznych w celu zwiększenia żyzności gleb zdegradowanych. Nowe bionawozy i technologie stworzą możliwość poprawy jakości gleb oraz rozwoju przyjaznych dla środowiska i zdrowia człowieka zrównoważonych metod produkcji roślin. Innowacyjne bionawozy umożliwią poprawę warunków pracy rolników, poprzez stworzenie bardziej bezpiecznych i ekonomicznie opłacalnych technologii nawożenia i uprawy roślin. Zastosowanie nowych bionawozów i technologii przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności polskich firm, ograniczy zużycie chemicznych środków produkcji i obniży koszty produkcji roślin.

Szkolenie przygotowane w ramach programu BIOSTRATEG, prezentujące wyniki badań projektu pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” o akronimie BIOFERTL, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017).

24.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja

szkolenie online,
Instytut Ogrodnictwa ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice