Dzień Ziemniaka i Kukurydzy organizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest imprezą cykliczną prezentującą rolnikom województwa pomorskiego poletka z odmianami, ziemniaka oraz kukurydzy badanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub w systemie demonstracyjnym wraz z komentarzem specjalistów dotyczącym wyników ich plonowania, odporności na podstawowe choroby i szkodniki oraz wrażliwością na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Prezentowany podczas Dnia Ziemniaka i Kukurydzy szeroki wachlarz nowości odmianowych zarówno z zakresu hodowli odmian ziemniaka jak również kukurydzy wpisuje się założenia Europejskiego Zielonego Ładu dzięki zachowaniu różnorodności biologicznej. Ponadto w trakcie prezentacji poszczególnych hodowców poruszane są zagadnienia związane z prawidłowym procesem precyzyjnego nawożenia i ochrony omawianych gatunków co wpływa na poprawę świadomości rolników związanej z ochroną środowiska naturalnego.

Dni Pola odbywają się na terenie należącym do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w części poletek doświadczalnych, pól produkcji towarowej oraz doświadczeń łanowych.

Organizator główny: PODR w Lubaniu
Współorganizatorzy:
• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
• Saaten Union Polska Sp. z o.o.
• Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o .o.
• Agroseed Sp z o.o
• KWS Polska Sp z o o
• PROCAM Polska Sp. z o.o.

09 września 2021

Organizator

Lokalizacja