Dzień Pola organizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest imprezą cykliczną prezentującą rolnikom województwa pomorskiego poletka z odmianami zbóż, ziemniaka oraz roślin bobowatych badanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub w systemie demonstracyjnym wraz z komentarzem specjalistów dotyczącym wyników ich plonowania, odporności na podstawowe choroby i szkodniki oraz wrażliwością na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Prezentowane podczas Dnia Pola PODR w Lubaniu poletka z odmianami roślin uprawnych zakładane są na dwóch poziomach agrotechnicznych a1 ekstensywnym oraz a2 intensywnym. Prezentowane wyniki plonowania w stosunku do poziomów pokazują rolnikom czy odmianę można poprowadzić w technologii ekstensywnej zmniejszając dawki nawożenia i liczbę zabiegów przeciwko patogenom dzięki czemu wpływając na ochronę środowiska naturalnego. Dodatkowo na poletkach prezentowane są również odmiany gryki oraz mieszanki poplonowe całkowicie nie chronione za pomocą pestycydów.

Dni Pola odbywają się na terenie należącym do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w części poletek doświadczalnych, pól produkcji towarowej oraz doświadczeń łanowych.

Organizator główny: PODR w Lubaniu

Współorganizatorzy:

• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
• Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
• Intermag Sp. z o.o.,
• Saaten Union Polska Sp. z o.o.
• Syngenta Polska Sp. z o.o.
• Europlant Sp. z o.o.
• Centrala Nasienna Nidzica Sp. z o.o.
• Solana Polska Sp. z o.o.
• Agrico Polska Sp. z o.o.
• PMHZ Strzekęcin Sp. z o.o.

23 czerwca 2021

Organizator

Lokalizacja