Konferencja poruszająca temat ograniczenia stosowania antybiotyków w żywieniu oraz poprawy dobrostanu bydła mlecznego w gospodarstwach.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Poprawa warunków bytowych bydła mlecznego, zwiększenie przestrzeni życiowej, różnorodna dieta czy ograniczanie stresu to czynniki, które wpływają na dobrostan zwierząt. Bydło mleczne, utrzymywane w dobrostanie mniej choruje, a to pozwala na zmniejszenie zużycia antybiotyków w chowie i hodowli. Redukcja zużycia antybiotyków wpisuje się w Europejski Zielony Ład, którego celem jest między innymi zapewnienie zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności. Zredukowanie zużycia antybiotyków umożliwia poprawę jakości mleka. Za mleko wysokiej jakości, producent może uzyskać wyższą cenę, co zwiększa jego dochody.

Uczestnicy konferencji zdobędą wiedzę, jak utrzymywać stado bydła mlecznego w dobrostanie i jak chronić zwierzęta przed antybiotykoopornością.
Aby zapobiegać nadmiernemu zużyciu antybiotyków, hodowca powinien zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób, monitorować zużycie leków i oporność antybiotykową. Nie wolno używać antybiotyków niepotrzebnie. Utrzymywanie zwierząt w dobrostanie, właściwe żywienie, szczepienia, regularne odrobaczanie czy przeprowadzanie badań kontrolnych oraz, przede wszystkim, traktowanie antybiotykoterapii, jako wyjątku, a nie normy, chroni bydło mleczne przed chorobami i podnosi jakość produkowanego mleka.

28 września 2021 r.

Organizator

Lokalizacja