Wydarzenie ma na celu propagowanie założeń rolnictwa regenartywnego w Polsce w zakresie strategii, narzędzi i praktyk umożliwiających wytwarzanie żywności z jednoczesnym naciskiem na odbudowę, zdegradowanych działalnością człowieka, obszarów rolniczych.

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja teoretycznych jak i praktycznych założeń zakładających postępująca naprawę i regenerację gleby poprzez odbudowę właściwego poziomu materii organicznej, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną wydajność i produktywność obszarów rolniczych, podwyższoną odporność upraw na choroby i szkodniki oraz zdecydowanie lepszą jakość żywności.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Wydarzenie promujące założenia rolnictwa regeneratywnego, skupia się na realizacji takich celów jak odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby, a szerzej-agroekosystemów poprzez prowadzenie takiej produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu, upowszechnienie rolnictwa charakteryzującego się ujemnym śladem węglowym, przyczyniającego się do sekwestracji węgla w glebie.

16.06.2021

Organizator