Konferencja dla rolników prowadzących chów bydła mięsnego. Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy związane z dobrostanem zwierząt, wykorzystaniem technik satelitarnych dla oceny stanu pastwisk i łąk oraz potrzeb nawozowych. Uczestnicy wydarzenia będą się zajmować również ekonomiką chowu, racjonalizacją żywienia w zależności od potrzeb zwierząt i kierunku produkcji, a także możliwościami ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska poprzez zastosowanie właściwych technologii magazynowania i zagospodarowania nawozów organicznych (obornika ,gnojówki czy gnojowicy).

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w cele Zielonego Ładu.

W związku z postępującą koncentracją produkcji towarowej i wzrostem skali produkcji mleka, wielu rolników szuka alternatywy dla prowadzonej produkcji zwierzęcej. Jednym z obiecujących i często wybieranych kierunków jest chów bydła mięsnego.

Ten kierunek produkcji pozwala na racjonalne wykorzystanie użytków zielonych i realizację programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Zwierzęta wykorzystują ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska. Wymaga to od prowadzących chów bydła spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Mimo sprzyjających warunków do prowadzenia produkcji zwierzęcej, jej wielkość na Dolnym Śląsku jest wciąż niższa niż w innych regionach. Przekłada się to na słabą współpracę między producentami i potrzebę tworzenia partnerstw, których celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli.

W odpowiedzi na oczekiwania dolnośląskich rolników, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego powołano Zespół Tematyczny związany z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego. Podczas spotkań Zespołu, ich uczestnicy omawiają zagadnienia i problemy związane z tym kierunkiem produkcji i wspólnie poszukują rozwiązań. Konferencja dotycząca zrównoważonego chowu bydła mięsnego ma odpowiedzieć w syntetyczny sposób na pytania stawiane przez rolników.

październik 2021

Organizator

Lokalizacja