XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 organizowana przez Dolnośląski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbędzie się 4 i 5 września na Hipodromie Stada Ogierów Książ k. Wałbrzycha, przy ul. Jeździeckiej 3.

Jubileuszowa XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych promuje chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz innowacyjne rozwiązania, stosowane w produkcji zwierzęcej.
W programie wydarzenia jest ocena najlepszych zwierząt hodowlanych, wystawianych przez regionalnych hodowców, wystawa maszyn rolniczych, prezentacje firm związanych z rolnictwem, a także pokaz nagrodzonych zwierząt czy konkurs młodego hodowcy.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Tematyka wydarzenia wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu. Podczas organizowanej co roku Wystawy promowani są hodowcy, także ekologiczni, a hodowane przez nich zwierzęta – nagradzane w poszczególnych kategoriach. Konkursy organizowane podczas wydarzenia dostarczają wiedzy na temat produkcji zgodnej z zasadami ochrony środowiska, czy praktyk ograniczających użycie antybiotyków w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Wystawa służy także pokazaniu, jak działają krótkie łańcuchy dostaw w praktyce. Goście odwiedzają stoiska z ekologiczną, lokalną i regionalną żywnością prosto od dolnośląskich producentów, gdzie mogą nie tylko kupić żywność wysokiej jakości, ale także porozmawiać z rolnikami, którzy ją wytwarzają.

Na stoisku promocyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego można także znaleźć liczne publikacje na temat przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności, sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, a także skorzystać z porad doradców.

 

Współorganizatorzy:

Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W programie XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 znajduje się ocena zwierząt hodowlanych w poszczególnych kategoriach, pokazy hodowlane klaczy i źrebiąt, pokaz podkuwania koni, a także pokaz „Kobieta w owczarstwie”. Na książańskim hipodromie nie zabraknie stoisk firm oferujących urządzenia, pasze i środki do produkcji zwierzęcej, stoisk sprzedawców lokalnych i regionalnych produktów oraz rękodzieła, a także konkursów o tematyce rolniczej i przyrodniczej oraz występów zespołów folklorystycznych z Dolnego Śląska.

4-5 września 2021 r.

Organizator

Lokalizacja

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 organizowana przez Dolnośląski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbędzie się 4 i 5 września na Hipodromie Stada Ogierów Książ k. Wałbrzycha, przy ul. Jeździeckiej 3.

Jubileuszowa XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych promuje chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz innowacyjne rozwiązania, stosowane w produkcji zwierzęcej.
W programie wydarzenia jest ocena najlepszych zwierząt hodowlanych, wystawianych przez regionalnych hodowców, wystawa maszyn rolniczych, prezentacje firm związanych z rolnictwem, a także pokaz nagrodzonych zwierząt czy konkurs młodego hodowcy.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Tematyka wydarzenia wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu. Podczas organizowanej co roku Wystawy promowani są hodowcy, także ekologiczni, a hodowane przez nich zwierzęta – nagradzane w poszczególnych kategoriach. Konkursy organizowane podczas wydarzenia dostarczają wiedzy na temat produkcji zgodnej z zasadami ochrony środowiska, czy praktyk ograniczających użycie antybiotyków w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Wystawa służy także pokazaniu, jak działają krótkie łańcuchy dostaw w praktyce. Goście odwiedzają stoiska z ekologiczną, lokalną i regionalną żywnością prosto od dolnośląskich producentów, gdzie mogą nie tylko kupić żywność wysokiej jakości, ale także porozmawiać z rolnikami, którzy ją wytwarzają.

Na stoisku promocyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego można także znaleźć liczne publikacje na temat przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności, sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, a także skorzystać z porad doradców.

 

Współorganizatorzy:

Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W programie XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2021 znajduje się ocena zwierząt hodowlanych w poszczególnych kategoriach, pokazy hodowlane klaczy i źrebiąt, pokaz podkuwania koni, a także pokaz „Kobieta w owczarstwie”. Na książańskim hipodromie nie zabraknie stoisk firm oferujących urządzenia, pasze i środki do produkcji zwierzęcej, stoisk sprzedawców lokalnych i regionalnych produktów oraz rękodzieła, a także konkursów o tematyce rolniczej i przyrodniczej oraz występów zespołów folklorystycznych z Dolnego Śląska.

4-5 września 2021 r.

Organizator

Lokalizacja