Konferencja promująca bioróżnorodność w roślinnej produkcji rolnej. Jej głównym tematem jest urozmaicenie płodozmianów wsiewkami międzyplonowymi, ozimymi oraz ścierniskowymi. Zastosowanie międzyplonów przynosi rolnikom wiele korzyści. Poprawiają one strukturę profilu glebowego, chronią przed degradacją wietrzną i wodną, a także ograniczają występowanie agrofagów przy niedużych nakładach finansowych i logistycznych.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Stosowanie międzyplonów ścierniskowych zwiększa bioróżnorodność w płodozmianach zdominowanych przez rośliny zbożowe. Ochrona bioróżnorodności wpisuje się w założenia Zielonego Ładu. Zastosowanie takich rozwiązań wpływa korzystnie na jakość produkowanej żywności, m.in. dzięki wprowadzaniu dodatkowej masy organicznej do profilu glebowego. Właściwości fitomelioracyjne międzyplonów przeciwdziałają zmianom klimatycznym, zatrzymując wodę w glebie. Dzięki właściwościom fitosanitarnym, zwiększają też bioróżnorodność glebową, szczególnie ważną w rolnictwie ekologicznym.

Prelegenci konferencji przedstawią praktyczne przykłady oraz rodzaje stosowanych wsiewek. Uczestnicy wydarzenia zdobędą wiedzę na temat gatunków roślin wykorzystywanych jako międzyplony ścierniskowe czy optymalnych terminów ich stosowania. Wykłady będą dotyczyły także korzyści płynących ze stosowania wsiewek międzyplonowych i efektywnych technologii wysiewu międzyplonów.

czerwiec 2021

Organizator

Lokalizacja