Na dniach pola zaprezentowanych będzie około 200 odmian roślin uprawnych w różnych kombinacjach uprawowych. W szczególności zaprezentowane będą doświadczenia PDO realizowane w współpracy z COBORU – doświadczenie z pszenicą ozimą (32 odmiany), z pszenżytem ozimym (15 odmian), z pszenica jarą (20 odmian),  z owsem (14 odmian), z ziemniakami (16 odmian) oraz roślinami bobowatymi łubinem żółtym (5 odmian), z  bobikiem (5 odmian). Oprócz doświadczeń, zaprezentowane będą demonstracje łanowe z uprawą pszenicy ozimej mieszańcowej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego i łubinu białego. Jak co roku na polu pojawi się również wiele nowości odmianowych zaprezentowanych w formie  kolekcji odmian oraz kolekcja mieszanek poplonowych i miododajnych. Rolnicy będą mieli do dyspozycji  doradców, którzy będą wyjaśniać zastosowane technologie i służyć pomocą odnośnie charakterystyk odmian. Całe wydarzenie zostanie zaprezentowane na stronie internetowej ŚODR w Modliszewicach jako wirtualne dni pola. Znajdą się tam filmy z kolekcjami odmian, opisy zastosowanych technologii, komentarze doradców itp.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

szczegółowy opis w jaki sposób impreza prezentuje powyżej wybrane cele

  • Demonstracja upraw roślin bobowatych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt, zastępujących żywienie importowaną modyfikowaną genetycznie śrutą sojową.
  • Demonstracja upraw mieszanek poplonowych i miododajnych wykorzystywanych do zwiększenia materii organicznej w glebie i zmniejszenie dwutlenku węgla w atmosferze oraz wykorzystywanych jako pastwiska do pszczół i innych owadów.
  • Prezentacja nowych odmian roślin uprawnych mogących podnieść dochody rolników i zmniejszyć ilość zabiegów ochrony roślin.
  • Prezentacja kalibracji i atestacji opryskiwacza. Sprawny i dobrze wykalibrowany opryskiwacz zmniejsza wpływ zabiegów ochrony roślin na środowisko.

Pokaz uprawy uproszczonej, która wpływa na wzrost zawartości materii organicznej w glebie i zmniejszenie dwutlenku węgla w atmosferze.

Na czym gospodarujemy?

Pole doświadczalne ŚODR Modliszewice jest położone w Modliszewicach, oddalone około 200 m do siedziby Ośrodka, przy trasie 746. Zajmuje łącznie powierzchnię 23,55 ha. Występują na nim gleby bielicowe należące do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego, klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb i IVa. Zawartość próchnicy wynosi 2%, odczyn pH gleby od 5,6 do 6,0. Zawartość składników pokarmowych wynosi: fosforu wysoka i bardzo wysoka, potasu wysoka, magnezu średnia, mikroelementów średnia.

22.06 do 03.07

Organizator

Lokalizacja