Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA jest największą, cykliczną imprezą rolniczą
w Małopolsce

Głównym celem wystawy jest promocja najlepszych produktów i firm sfery agrobiznesu, ułatwienie kontaktów biznesowych między rolnikami a przedsiębiorcami, a także przedstawienie dorobku gospodarczego i kulturowego Małopolski, w tym szczególnie produktu regionalnego, rękodzieła
i folkloru małopolskiej wsi.

Podczas wystawy swój dorobek, wyroby i usługi corocznie prezentuje blisko 400 firm z branż rolniczych i okołorolniczych oraz wystawców indywidualnych: twórców ludowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, producentów żywności ekologicznej i  regionalnej.

Wystawa stanowi dla zwiedzających niepowtarzalną okazję do zapoznania się
z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, ogrodnictwa, nasiennictwa, budownictwa wiejskiego i budynków inwentarskich,
a także ekologii i ochrony środowiska.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następujące cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Organizacja konferencji  nt  zasad i funkcjonowania  rolnictwa ekologicznego. W programie konferencji:

 • Rolnictwo ekologiczne i certyfikacja gospodarstw
 • Produkcja pasz ekologicznych/ produkcja łąkarska

Organizacja  degustacji i warsztatów kulinarnych – potrawy z jagnięciny.  Promocja hodowli ras rodzimych owcy  jako elementu  bioróżnorodności  biologicznej i poprawy krajobrazu.   Propagowanie prozdrowotnej żywności.

Prezentacja- pokaz zręczności koni huculskich (z komentarzem). Propagowanie prawidłowego wykorzystania użytków zielonych i zachowania bioróżnorodności  poprzez  prowadzenie hodowli ras rodzimych koni.

Pokaz pracy nowoczesnych opryskiwaczy. Prezentacja  pracy opryskiwaczy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ograniczających stosowanie środków ochrony roślin, mających  na celu produkcję żywności wysokiej jakości oraz zmniejszenie presji na środowisko naturalne.

Zakres tematyczny wystawy Agropromocja

 • maszyny i urządzenia do produkcji rolnej
 • wystawy zwierząt (m.in. owiec, drobnego inwentarza, szynszyli, zwierząt akwariowych itp.)
 • przetwórstwo rolno-spożywcze
 • pasze, dodatki paszowe i preparaty weterynaryjne
 • środki ochrony roślin i nawozy
 • budownictwo wiejskie, budynki inwentarskie
 • wyposażenie gospodarstwa domowego
 • ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • ekologia i ochrona środowiska
 • rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna
 • produkty regionalne i tradycyjne
 • agroturystyka
 • promocja regionów (urzędy gmin, stowarzyszenia, KGW)
 • rzemiosło i rękodzieło ludowe
 • folklor, występy zespołów muzycznych i tanecznych
 • szkoły i uczelnie rolnicze, instytuty badawcze, organizacje i związki rolnicze
 • doradztwo rolnicze, instytucje obsługujące rolnictwo
 • banki, firmy ubezpieczeniowe
 • wydawnictwa pism branżowych
 • strefa gastronomiczna
 • przejażdżki konne i zabawy dla dzieci

 

Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

– Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w  Nowym Sączu

wrzesień 2021

Organizator

Lokalizacja