(Dzień Pola – to prezentacja poletek doświadczalnych roślin uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, organizowana we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Koordynatorzy doświadczeń oprowadzą uczestników spotkania po poletkach i zaprezentują gatunki roślin rolniczych włączonych do doświadczeń Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) oraz Badań Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT).

Wyniki badań roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych są brane pod uwagę przy tworzeniu listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla Dolnego Śląska. Kluczowa jest wysokość i jakość plonu, ale także odporność na choroby, stresy spowodowane niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji, a w przypadku gatunków ozimych – zimotrwałość.

W tym roku, podczas Dnia Pola zostaną przedstawione wyniki prac doświadczalnych nad roślinami bobowatymi grubonasiennymi i soją. Prowadzący zaprezentują i porównają także kondycję różnych odmian rzepaku ozimego i omówią wpływ postępu hodowlanego na rozwój odmian pod kątem uzyskiwanego plonu i ich odporności na agrofagi.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

SDOO Zybiszów prowadzi badania Badania Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) i Badania Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT), które pokazują, które odmiany sprawdzają się najlepiej w danych warunkach klimatyczno-środowiskowych. Uprawa odmian, charakteryzujących się zwiększoną tolerancją na agrofagi i dostosowanych do lokalnych warunków, ułatwia rolnikom przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin i ograniczanie stosowania chemicznych metod ochrony roślin.

Wysiew roślin uprawnych przebadanych przez jednostki COBORU przekłada się na poprawę jakości i ilości plonu, a także wysoką jakość produkowanej z nich żywności i pasz. Wpisuje się to w ideę zrównoważonego rolnictwa, harmonijnie rozwijającego produkcję zwierzęcą i roślinną, z poszanowaniem przyrody i środowiska naturalnego.

Koordynatorzy doświadczeń WGO pracujący w SDOO Zybiszów oprowadzą uczestników Dni Pola po poletkach doświadczalnych, na których uprawiane są różne odmiany roślin motylkowych, zbóż i rzepaku. Podczas pokazu specjaliści ds. doświadczeń zaprezentują odmiany poszczególnych gatunków roślin uprawnych, które najlepiej sprawdzają się w warunkach testowych. Pokażą też różnice pomiędzy odmianami roślin jednego gatunku. W trakcie szkolenia na poletkach rzepakowych prowadzący pokaże wpływ postępu hodowlanego na rozwój odmian rzepaku.

10 czerwca 2021

Organizatory

Lokalizacja