Na Krajowych Dniach Pola w Minikowie zostanie zaprezentowany Przenośny Próg Piętrzący – urządzenie opracowane i wykonane w Zakładzie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. W celu umożliwienia bezpośredniego zapoznania się z urządzeniem, na miejscu dla uczestników KDP, zostanie udostępniony jeden z prototypowych egzemplarzy progu. Ponadto na ekranie stoiska ITP, odtwarzane będą naprzemiennie: prezentacja multimedialna urządzenia i film z próby terenowej nagrany w czerwcu 2020 roku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Imprezą towarzyszącą KDP w Minikowie będzie pokaz Przenośnego Progu Piętrzącego wraz ze szkoleniem i dyskusją, który odbędzie się online (na żywo) w dniu 3 września (opcjonalnie 8 września) 2021 r.. Prezentacja multimedialna urządzenia i film z próby terenowej zostaną udostępnione na stronie internetowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Użytkowanie Przenośnego Progu Piętrzącego jest alternatywą dla powszechnie używanych stałych urządzeń piętrzących, takich jak zastawki czy przepusty z piętrzeniem.

Zasadniczym celem zastosowania progu jest okresowe piętrzenie i magazynowanie wody w korycie małego cieku nizinnego. Pozwala to na wykorzystanie odpływającej ze zlewni wody powierzchniowej, np. przez rolników do nawodnień czy do pojenia bydła. W dobie coraz częstszego występowania susz rolniczych, hydrologicznych a nawet hydrogeologicznych, każde działanie pozwalające na zatrzymanie i wykorzystanie odpływającej wody jest działaniem przeciwdziałającym skutkom zmian klimatu.

Funkcjonalność progu bazująca na jego mobilności, pozwala na łatwy transport urządzenia
i piętrzenie wody w miejscach dowolnie wybranych, a co najważniejsze w czasie określonym przez nasze (użytkownika) potrzeby. W odróżnieniu od budowli stałych, przenośny próg piętrzący nie oddziałuje długotrwale na koryto cieku, jego morfologię, florę i faunę w nim występujące. Te jego cechy można zatem uznać jako elementy wpisujące się w ochronę środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej w ciekach.

Przenośny Próg Piętrzący został zaprojektowany w ramach zadania statutowego w Zakładzie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Kierownikiem prac nad urządzeniem był mgr inż. Bartosz Kierasiński, W ramach prac wykonano dwa prototypy urządzenia o różnych szerokościach podstawy i korony progu. Za ich wykonanie odpowiedzialna była firma WATS z Bujakowa koło Bielska – Białej, specjalizująca się w produkcji wyrobów gazoszczelnych.

19-20.06.2021
oraz 3.09.2021 / 8.09.2021
pokaz online (na żywo) wraz ze szkoleniem

Organizator

Lokalizacja