Spotkanie ma na celu prezentację oraz popularyzację, w ramach zasady nauka-praktyce, badań prowadzonych w Zakładach Naukowych Instytutu Ogrodnictwa – PIB. Podczas pokazów i demonstracji doświadczeń uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, nowoczesne metody efektywnej produkcji oraz inne przydatne praktyce wyniki projektów badawczych z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, w tym Programów Wieloletnich MRiRW. Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do wymiany poglądów pomiędzy sadownikami, producentami warzyw, pracownikami z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami służb doradczych i firm pracujących na potrzeby ogrodnictwa.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Nowa koncepcja rolnictwa ekologicznego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wymaga od rolników zmiany podejścia do swojej działalności. Dotychczasowe rozwiązania typowych problemów, w świetle unijnych strategii, przestały być wystarczające. Postępująca degradacja środowiska, zmusza rządy całego świata do opracowania nowych procedur w walce o zdrową planetę. Różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla życia. Troska o naturę daje nam gwarancję dostępu do żywności i wody, zdrowia, surowców produkcyjnych. Dlatego też należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany świadomości społeczeństwa, a przede wszystkim producentów w sektorze rolnictwa. Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów, zapewnienie żyzności gleby, racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. Te oraz wiele innych tematów dotyczących zmiany strategii zarządzania areałem w produkcji warzyw i owoców, jest obecnie opracowywanych w ramach wielu projektów w IO-PIB. Podczas wydarzenia prezentowane będą nowe rozwiązania problemów, z którymi na co dzień borykają się producenci żywności.

Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa to największa impreza plenerowa, która jest miejscem spotkania pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa z sadownikami, producentami warzyw, przetwórcami oraz przedstawicielami służb doradczych z całej Polski.  Spotkanie odbywa się cyklicznie od wielu lat (23). Podczas corocznego Dnia Otwartych Drzwi liczne grono naukowców Instytutu przedstawia nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa oraz prezentuje doświadczenia prowadzone w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach. Dodatkowo w ramach każdego spotkania organizowane są wykłady, dot. m.in. aktualnych problemów ochrony roślin ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami, produkcji ekologicznej, a także daje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych poszczególnych zakładów Instytutu udzielających porad i indywidualnych konsultacji. Ponadto wydarzeniu towarzyszy panorama firm, które zajmują się m.in. dystrybucją środków produkcji, urządzeń i maszyn dla ogrodnictwa oraz wydawnictwa branżowe.

24.06.2021

Organizator

Lokalizacja

Wydarzenie on-line