Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz wskazanie praktycznych przykładów poprzez zaprezentowanie niektórych elementów technologii produkcji mających na celu ochronę gleb, bioróżnorodności, ograniczenia emisji związków azotu, przeciwdziałania zmianom klimatu i zapobieganie skutkom suszy.

Ważną częścią wydarzenia będą prezentacje innowacji, w tym rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Relacja i transmisja z wydarzenia będzie dostępna w sieciach społecznościowych oraz w TVP.

W ramach wydarzenia do bezpośredniego zwiedzania i obejrzenia udostępnimy pola demonstracyjne oraz w ramach wystawy – maszyny, urządzenia i środki do produkcji. Ważnym elementem będą stoiska informacyjno-konsultacyjne LODR w tym m.in. „Wyspa Innowacji”. Zwiedzających zaprosimy na prelekcje dotyczące m.in. założeń Zielonego Ładu i Innowacji oraz zaoferujemy materiały informacyjne. Dodatkową atrakcją będą konkursy i gry wykorzystujące nowoczesne rozwiązania IT, pokazy kulinarne promujące zdrową żywność oraz EcoBAR (musy, koktajle i napoje owocowe).

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia

Przedsięwzięcie Zielony Agropiknik Młodych Rolników będzie miało za zadanie przedstawienie założeń Zielonego Ładu, pozwoli wskazać praktyczne przykłady poprzez zaprezentowanie niektórych elementów technologii produkcji mających na celu ochronę gleb, bioróżnorodności, ograniczania emisji związków azotu, przeciwdziałania zmianom klimatu i zapobiegania suszy. Na poletkach doświadczalno-wdrożeniowych w Pożogu II zaprezentujemy rozwiązania, będące przykładem tzw. ekoschematów, które rolnik będzie mógł zastosować w swoim gospodarstwie. Wydarzenia zaprezentują innowacyjne rozwiązania w maszynach i urządzeniach pozwalające na osiągnięcie głównych celów Zielonego Ładu takich jak zmniejszenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin oraz inne zagadnienia związane ze strategią „Od Pola do Stołu”.

Puławski Park Naukowo Technologiczny jako partner organizacyjny na swoim stoisku zaprezentuje funkcjonujące w ramach Wschodniego Akceleratora Biznesu firmy „startupy” z innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie ( np. farma z rolnictwem wertykalnym, opracowanie metody kontrolowanej uprawy i ekstrakcji roślin dla uzyskania czystych oraz powtarzalnych wyciągów roślinnych wzbogaconych o dodatkowe substancje o działaniu prozdrowotnym). Wskazanie Młodego Rolnika jak głównego odbiorcy wydarzenia nie jest przypadkowe. W analizie SWOT Projektu Planu Strategicznego dla WPR jako jedną ze słabych celu nr 7: „Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej” wskazano ograniczony dostęp do wiedzy i innowacji. W analizie znalazło się również stwierdzenie, że gospodarstwa rolne rzadko wprowadzają nowości biznesowe co wpływa na niski poziom wskaźników innowacyjności. Co więcej, na podstawie raportu KE podano, że młodzi rolnicy są mniej zainteresowani np. szkoleniami demonstracyjnymi, pokazami polowymi. Dlatego niezbędne jest zwiększanie aktywności młodych poprzez kształcenie, działania na rzecz lokalnego środowiska, budowanie sieci partnerstw. Wobec odpływu osób młodych z terenów wiejskich ważne jest zachęcanie ich do pozostania na tych obszarach. W tym celu należy wykorzystać potencjał rolnictwa do prowadzenia działalności gospodarczej towarzyszącej produkcji rolniczej, a także wspierać pozarolniczą przedsiębiorczość, w tym z wykorzystaniem różnych form wspólnego działania (np. rozwój turystyki wiejskiej). Szczególnie istotne jest doradztwo w zakresie m.in. zarządzania gospodarstwem, nowych technologii produkcji rolnej, obowiązujących przepisów oraz pozyskania środków na rozwój. Przedsięwzięcie Zielony Agropiknik Młodych Rolników będzie jednym z przykładów działań LODR w Końskowoli w tym zakresie.

26.06.2021

Organizator

Lokalizacja