„Dzień Pola” organizowany w PODR w Boguchwale to impreza polowa mająca na celu zaprezentowanie działalności Pola Doświadczalnego, które działa przy Ośrodku nieprzerwalnie od 1974. W trakcie imprezy zainteresowani będą mogli zapoznać się z prowadzonymi przez specjalistów PODR na powierzchni 18 ha doświadczeniami (5 grup doświadczeń, 35 tematów, ok. 1000 poletek) z wieloma gatunkami i odmianami roślin rolniczych oraz bogatą kolekcją ziół, roślin przyprawowych i miododajnych, klonów wierzby energetycznej, a także dawnymi odmianami drzew owocowych. Zaprezentowane zostaną także najnowocześniejsze maszyn rolnicze światowych marek. Zainteresowani będą mogli skorzystać z fachowego doradztwa technologicznego oraz będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami mechanizacyjnymi w produkcji roślinnej i nowoczesnymi systemami nawadniania wykorzystywanymi w rolnictwie i ogrodnictwie oraz nowymi technologiami związanymi ze sprzętem rolniczym i monitorowaniem pól.

Link do strony wydarzenia

 

Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

– Prezentacja bioróżnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych – 15 gatunków roślin rolniczych – ok. 300 odmian roślin rolniczych, w tym takie gatunki jak pszenica samopsza, płaskurka, orkisz i twarda, jęczmień mieszańcowy, bogata kolekcja odmian ziemniaka
– Doświadczenia z ziemniakami dla IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Młochowie – w ramach projektu „Ecobreed”, w którym wysadzonych będzie 65 odmian ziemniaka w celu sprawdzenia ich przydatności do upraw ekologicznych.
– Prezentacja kolekcji ziół, roślin przyprawowych i miododajnych – ok. 40 gatunków
– Prezentacja sadu tradycyjnego z 4 gatunkami (jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia) – odmiany tradycyjne.
– Prezentacja doświadczeń z roślinami bobowatymi z podkreśleniem ich ważnej roli w płodozmianie i krajowej produkcji białka.
– Udzielanie fachowego doradztwa technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem: postępu biologicznego w rolnictwie, potrzeb i konieczności wapnowania pól i racjonalnego ich nawożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasad wykonywania zabiegów agrotechnicznych mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.
– Konferencja “Bioróżnorodność w rolnictwie i na obszarach wiejskich”
– Pokazy polowe:

  1. Pokaz wypieku pieczywa ze starych form zbóż
  2. Pokaz metod i narzędzi wykorzystywanych w systemach wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin
  3. Pokaz wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w określaniu stanu zdrowotnego roślin rolniczych
  4. Pokaz innowacji w technice ochrony roślin

– Promocja „E-bazarku”  jako narzędzia do skrócenia łańcuchów dostaw.

Lokalizacja – Pole Doświadczalne PODR w Boguchwale ul. Techniczna 4

Partnerzy:

– Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

– Podkarpacka Izba Rolnicza

– Uniwersytet Rzeszowski

W imprezie wezmą udział firmy wytwarzające środki produkcji w rolnictwie: nasiona, nawozowy środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia rolnicze a także przedstawiciele biur regionalnych: ARiMR, OSCHR, Wody Polskie, TUW, i innych. Zaprezentują się także SDOO w Przecławiu oraz szkoły rolnicze z terenu województwa podkarpackiego.

06.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja