Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wykorzystania zalet mieszanek gatunków do tworzenia bardziej zróżnicowanych i odpornych rolno-ekologicznych systemów upraw w mniejszym stopniu zależnych od czynników zewnętrznych.

Wydarzenie obejmuje część wykładową oraz warsztatową w gospodarstwie rolnym prezentującą możliwości  zwiększenia plonów i stabilności roślin uprawnych oraz poprawę ich zdolności adaptacyjnych do coraz bardziej zmiennych środowisk poprzez stosowanie mieszanek gatunków, zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym oraz w zróżnicowanych warunkach glebowych i klimatycznych.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu ReMIX, finansowanego przez UE w ramach programu “Horyzont 2020”, prowadzącego działania na rzecz popularyzacji stosowania mieszanek roślin uprawnych w europejskich systemach rolnych.

Link do strony wydarzenia


Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu:

Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia:

Mieszanki gatunków, znane również jako międzyplony są dobrze znane ze swojej zdolności do zwiększania wydajności wykorzystania zasobów, poprawy kontroli szkodników, chorób i chwastów oraz zwiększenia wydajności i odporności roślin w zmiennych warunkach klimatycznych, w szczególności w systemach o niskim nakładzie i systemach rolnictwa ekologicznego.

Wydarzenie, będące podsumowaniem prac w ramach projektu ReMIX przedstawia praktyczne rekomendacje związane z wprowadzaniem mieszanek gatunków do europejskich systemów rolniczych, poprzez odniesienie się do całego łańcucha wartości rolnictwa. Działania te obejmują prowadzenie badań podstawowych i stosowanych, obejmujących szeroki zakres obszarów naukowych, takich jak badanie mechanizmów leżących u podstaw korzyści wynikających z mieszanek gatunków i ich zdolności adaptacji do różnych warunków glebowych i klimatycznych. Działania te obejmują również produkcję nowych zasobów genetycznych i identyfikację odmian nadających się do wykorzystania w mieszankach gatunków oraz symulację skutków wyboru gatunków, praktyk zarządzania i warunków środowiskowych w odniesieniu do wydajności mieszanin gatunków.

 

16.06.2021 r.

Organizator

Lokalizacja

Krajowy Ośrodek Praktycznego Szkolenia,
Grabów nad Wisłą, woj. mazowieckie