Wszystkie Relacje2021-03-22T12:20:55+01:00

wrzesień 2022

  • Rzepak ozimy z dronu na KPDP 2023

Siew rzepaku ozimego na KPDP 2023

By |Rzepak|

26.08. 2022 roku został wykonany siew odmian rzepaku ozimego w Minikowie. W sumie 37 unikalnych odmian na poletkach w Minikowie przygotowanych na Kujawsko- Pomorskie Dni Pola w Minikowie oraz Eurorzepak 2023. Ponadto założono 2 doświadczenia: Doświadczenie gęstości siewu od 20 do 60 roślin na metr kwadratowy, oraz doświadczenie 4 różne [...]

czerwiec 2022

Stan buraków cukrowych na kolekcji w Minikowie

By |Buraki|

Buraki cukrowe zwarły rzędy i obecnie rozpoczynają rozwój korzenia spichrzowego. Do dobry moment na kolejne dokarmianie dolistne składnikami ważnymi dla tej rośliny. Specyficznym makroelementem, na który inne rośliny nie mają takiego zapotrzebowania jak buraki jest sód. Podobnie jak potas odpowiada za gospodarkę wodą w roślinie, a także bierze udział [...]

Stan roślin strączkowych na KPDP w Minikowie

By |Bobowate|

Obecnie wszystkie rośliny bobowate grubonasienne znajdują się w fazie kwitnienia. Dla niektórych z nich to okres zagrożenia ze strony szkodników. Groch i bób narażone są na żerowanie strąkowców. Ich występowania należy przeprowadzać z wielką uwagą, ponieważ nie powodują widocznych uszkodzeń roślin w tej fazie, lecz jest poważnym zagrożeniem dla [...]

Stan ziemniaków na kolekcji Kujawsko-pomorskich Dni Pola w Minikowie

By |Ziemniaki|

Ziemniaki rozpoczynają proces tuberyzacji – świadczy o tym początek kwitnienia. To krytyczny moment w zapotrzebowaniu na wodę, z powodu tworzenia się bulw ziemniaków. Inne stresy jakie w tym okresie zagrażają plantacji ziemniaków to pierwsze infekcje przez zarazę ziemniaka i ataki ze strony stonki ziemniaczanej. Warunkami sprzyjającymi porażeniu ziemniaków przez [...]

maj 2022

Siew soi w Minikowie

By |Bobowate|

Nasz zespół wykonał siew odmian soi 28.04.2022 na poletkach odmianowych. W tym roku w Mnikowie oprócz odmian soi będzie można zobaczyć i dwóch obiektów doświadczalnych: 1) wczesną odmianę soi zasiana w czterech różnych terminach 22.04, 29.04, 06.05 oraz 13.05. oraz 2) cztery odmiany o różnych grupach wczesności w [...]

kwiecień 2022

Siew buraków cukrowych w Minikowie

By |Buraki|

11 kwietnia zasialiśmy buraki cukrowe w ramach Regionalnych Dni Pola w Minikowie. Kolekcja liczy 29 odmian prezentowanych przez 9 hodowli. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i obserwowania przebiegu wzrostu i rozwoju tych odmian. BURAKI CUKROWE 2022 BTS 1985 BTS 3865  BTS 1125N   TRADYCJA MAZOWIA JANULKA ZELTIC [...]

marzec 2022

Siew zbóż jarych 2022

By |Zboża jare|

Trwają przygotowania do Kujawsko-pomorskych Dni Pola 2022 w Minikowie. Na kolekcji odmian zasialiśmy zboża jare: owies (21.03.), pszenice (22.03), jęczmień(22.03), pszenżyto(22.03) oraz żyto (22.03). Siew wykonaliśmy siewnikiem poletkowym typu Oyord. JĘCZMIEŃ JARY 22.03.2021 AVATAR ELDORADO PASJONAT WIRTUOZ ADWOKAT BURBON FARMER POEMAT TROFEUM FEEDWAY FOCUS LASER LOXTON RAPTUS REKRUT [...]

listopad 2021

sierpień 2021

Minikowo – bobowate i soja. 16.08.2021 r.

By |Bobowate|

Średni plon nasion roślin strączkowych w sezonie 2021 był zaledwie średni, znacząco lepszy grochu siewnego, niż obu łubinów. W łubinie żółtym i grochu siewnym różnice w plonowaniu badanych odmian były nieco mniejsze, niż w łubinie wąskolistnym. Mając na uwadze bardzo dobre przygotowanie pola i jego pielęgnację, plony nasion bobowatych były [...]

Minikowo – bobowate i soja 5.08.2021 r.

By |Bobowate|

    Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne wypełnione strąki – na górze płaskie, rozpoczynające swój wzrost. Co najmniej połowa odmian łubinu wąskolistnego jest gotowa do zbioru – ale odmiany znacząco różnią się długością okresu wegetacji i terminem zbioru. W łubinie białym strąki zmieniły barwę na brązową. [...]

lipiec 2021

Minikowo – bobowate i soja 26.07.2021 r.

By |Bobowate|

  Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne 2-3 cm płaskie strąki – na górze ledwie rozpoczynające swój wzrost. W sprawie brodawek – bez zmian. Po 10 dniach (od 15.07.) groch siewny jest gotowy do zbioru – nasiona osiągnęły standardowy rozmiar dla poszczególnych odmian i wilgotność nasion pozwalającą [...]