Strona główna/Imprezy Towarzyszące
19 06.2021

Wybrane innowacyjne urządzenie wspomagające gospodarowanie wodą na obiekcie melioracyjnym

2021-04-26T14:06:41+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Na Krajowych Dniach Pola w Minikowie zostaną zaprezentowane dwa innowacyjne urządzenia do regulacji piętrzenia wody oraz regulacji przepływu  – w tym hamowania odpływu – wody z obiektu melioracyjnego. Grupę tę stanowić będą ZESTAW PRZELEWÓW oraz ZASTAWKA U-KSZTAŁTNA. Urządzenia zostały opracowane i wykonane w latach 2018-2020 w ramach projektu INOMEL (BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017), którego liderem konsorcjum [...]

19 06.2021

XXI Regionalna kujawsko-pomorska wystawa zwierząt hodowlanych w Minikowie

2021-04-26T14:11:39+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Jest to cykliczna impreza zrzeszająca hodowców zwierząt hodowlanych z całego regionu. Wystawa zwierząt hodowlanych towarzyszy zawsze Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym  AGRO-TECH w Minikowie a w tym roku Krajowym Dniom Pola 2021. Od 2014 r.  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych. Na wystawie prezentowane będą bydło mięsne, drób, owce rasowe, [...]

19 06.2021

Wielofunkcyjny przenośny próg piętrzący – prezentacja urządzenia i projekcja filmu z próby terenowej

2021-04-22T15:54:35+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Na Krajowych Dniach Pola w Minikowie zostanie zaprezentowany Przenośny Próg Piętrzący – urządzenie opracowane i wykonane w Zakładzie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. W celu umożliwienia bezpośredniego zapoznania się z urządzeniem, na miejscu dla uczestników KDP, zostanie udostępniony jeden z prototypowych egzemplarzy progu. Ponadto na ekranie stoiska ITP, odtwarzane będą [...]

18 06.2021

Konferencja: Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzie do zarządzania składnikami odżywczymi

2021-05-31T07:59:12+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Wydarzenie ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi związanego z wprowadzeniem tzw. narzędzia zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi (Farm Sustainability Tool for Nutrients – FaST), jako część nowo przyjętych propozycji Komisji w sprawie WPR na lata 2021-2027. Wydarzenie organizowane we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą prezentować będzie dotychczasowe działania podejmowanie [...]

18 06.2021

Krajowy polowy pokaz postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Chrząstowo 2021.

2021-04-20T10:55:55+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Celem Krajowego polowego pokazu postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w Chrząstowie jest prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych, a także agrotechnicznych: – soi i roślin bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, – zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie, – prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach [...]

17 06.2021

Warsztaty polowe w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – szansą na rozwój Zielonego Ładu na Opolszczyźnie

2021-04-20T10:52:40+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje warsztaty polowe połączone dla producentów rolnych, przedsiębiorców i przedstawicieli firm z branży rolniczej. Na polach doświadczalnych Ośrodka spotyka się nauka, doświadczenie oraz bogata oferta firm zaopatrujących gospodarstwa rolne w środki do produkcji; prezentowana jest bioróżnorodność roślin, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, bogata kolekcja odmian roślin uprawnych, a także [...]

17 06.2021

Mazowieckie Dni Rolnictwa inne niż zwykle!

2021-06-17T14:37:47+02:00By |Imprezy Towarzyszące, Relacje z imprez towarzyszących|

  XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa odbyły się 13 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku i były jedną z wielu imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola. Ze względu na pandemię, miały wyjątkowy charakter, ponieważ odbyły się bez części wystawienniczo targowej, a wszystkie działania z udziałem zainteresowanych odbywały się na polu doświadczalnym. Pomimo wietrznej pogody, frekwencja dopisała. [...]

17 06.2021

Dobór odmian zbóż do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na podstawie prowadzonych doświadczeń.

2021-06-07T13:21:07+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja nt.” Ocena przydatności odmian zbóż do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej”. Na konferencji zostaną przedstawione wyniki z doświadczeń, w zakresie uprawy zbóż jarych i ozimych, które są prowadzone metodami ekologicznymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Ponadto na konferencji omówiony zostanie system Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO) realizowany przez IUNG – PIB [...]

16 06.2021

Warsztaty: Strategia wprowadzenia różnorodności gatunkowej w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska

2021-05-31T08:12:14+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wykorzystania zalet mieszanek gatunków do tworzenia bardziej zróżnicowanych i odpornych rolno-ekologicznych systemów upraw w mniejszym stopniu zależnych od czynników zewnętrznych. Wydarzenie obejmuje część wykładową oraz warsztatową w gospodarstwie rolnym prezentującą możliwości  zwiększenia plonów i stabilności roślin uprawnych oraz poprawę ich zdolności adaptacyjnych do coraz bardziej zmiennych środowisk poprzez [...]

16 06.2021

Warsztaty: Odtwarzania potencjału plonotwórczego gleby – rolnictwo regeneratywne w praktyce

2021-05-31T07:56:39+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Wydarzenie ma na celu propagowanie założeń rolnictwa regenartywnego w Polsce w zakresie strategii, narzędzi i praktyk umożliwiających wytwarzanie żywności z jednoczesnym naciskiem na odbudowę, zdegradowanych działalnością człowieka, obszarów rolniczych. Głównym celem wydarzenia jest prezentacja teoretycznych jak i praktycznych założeń zakładających postępująca naprawę i regenerację gleby poprzez odbudowę właściwego poziomu materii organicznej, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną wydajność [...]