Imprezy towarzyszące2021-03-31T14:44:01+02:00

Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce

Imprezy towarzyszące Krajowym Dniom Pola 2021

2005.2021

Uprawa rzepaku, a Europejski Zielony Ład (KPODR, Minikowo)

By |20 maja 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Uprawa rzepaku, a Europejski Zielony Ład (KPODR, Minikowo) została wyłączona

Międzynarodowa debata z udziałem przedstawicieli europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz rolników i ekspertów zajmujących się uprawą rzepaku. Podczas debaty odbywają się prezentacje polowe odmian rzepaku oraz systemów ochrony i kompleksowego nawożenia tego gatunku roślin. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia: Ważnym elementem realizowanego w Minikowie Międzynarodowego Dnia Rzepaku “Eurorzepak 2021” jest konferencja pt. Uprawa rzepaku [...]

106.2021

Konferencja pn. Idea zielonego ładu jako szansa na zwiększanie bioróżnorodności w produkcji roślinnej (DODR, Wrocław)

By |1 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Konferencja pn. Idea zielonego ładu jako szansa na zwiększanie bioróżnorodności w produkcji roślinnej (DODR, Wrocław) została wyłączona

Konferencja promująca bioróżnorodność w roślinnej produkcji rolnej. Jej głównym tematem jest urozmaicenie płodozmianów wsiewkami międzyplonowymi, ozimymi oraz ścierniskowymi. Zastosowanie międzyplonów przynosi rolnikom wiele korzyści. Poprawiają one strukturę profilu glebowego, chronią przed degradacją wietrzną i wodną, a także ograniczają występowanie agrofagów przy niedużych nakładach finansowych i logistycznych. Link do strony wydarzenia Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia: Stosowanie międzyplonów ścierniskowych zwiększa bioróżnorodność w [...]

106.2021

Dzień Pola „Innowacje w ochronie roślin wynikające ze strategii KE”(PIB w Winnej Górze)

By |1 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Dzień Pola „Innowacje w ochronie roślin wynikające ze strategii KE”(PIB w Winnej Górze) została wyłączona

Dzień Pola „Innowacje w ochronie roślin wynikające ze strategii KE” to wydarzenie organizowane przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, która dysponuje polami o łącznej powierzchni 97,51 hektarów. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat występowania, monitoringu i szkodliwości agrofagów zagrażających uprawom rolniczym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości zwalczania szkodników, chorób i chwastów zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin w obliczu zmniejszenia dostępności substancji czynnych. Zaprezentowane zostaną uprawy prowadzone w systemie ekologicznym. Uczestnicy będą [...]

606.2021

Dzień pola (PODR, Boguchwała)

By |6 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Dzień pola (PODR, Boguchwała) została wyłączona

„Dzień Pola” organizowany w PODR w Boguchwale to impreza polowa mająca na celu zaprezentowanie działalności Pola Doświadczalnego, które działa przy Ośrodku nieprzerwalnie od 1974. W trakcie imprezy zainteresowani będą mogli zapoznać się z prowadzonymi przez specjalistów PODR na powierzchni 18 ha doświadczeniami (5 grup doświadczeń, 35 tematów, ok. 1000 poletek) z wieloma gatunkami i odmianami roślin rolniczych oraz bogatą kolekcją ziół, roślin przyprawowych i miododajnych, klonów wierzby energetycznej, a także dawnymi odmianami drzew owocowych. Zaprezentowane zostaną także najnowocześniejsze maszyn rolnicze światowych marek. Zainteresowani [...]

1006.2021

Dzień Pola w SDOO Zybiszów – „Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi” oraz „Zaufaj odmianom z LOZ”

By |10 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Dzień Pola w SDOO Zybiszów – „Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi” oraz „Zaufaj odmianom z LOZ” została wyłączona

(Dzień Pola – to prezentacja poletek doświadczalnych roślin uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, organizowana we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Koordynatorzy doświadczeń oprowadzą uczestników spotkania po poletkach i zaprezentują gatunki roślin rolniczych włączonych do doświadczeń Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) oraz Badań Odrębności, Wyrównania i Trwałości (OWT). Wyniki badań roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych są brane pod uwagę przy tworzeniu listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla Dolnego Śląska. Kluczowa jest wysokość i jakość plonu, ale także odporność na choroby, stresy spowodowane [...]

1006.2021

Szkolenie online „Innowacyjne bioprodukty mikrobiologiczne dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych i poprawy żyzności gleb”

By |10 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Szkolenie online „Innowacyjne bioprodukty mikrobiologiczne dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych i poprawy żyzności gleb” została wyłączona

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z innowacyjnymi bionawozami, wdrażanymi do praktyki ogrodniczej, które opracowano na bazie materiałów organicznych wzbogaconych rodzimymi, wyselekcjonowanymi szczepami mikroorganizmów glebowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną: charakterystyka, bionawozowe i ochronne działanie bioproduktów oraz sposób ich aplikacji. Omawiana będzie wysoka skuteczność bionawozów w poprawie żyzności gleb oraz w stymulacji wzrostu i plonowania roślin ogrodniczych oraz poprawie jakości plonów o walory prozdrowotne. Biopreparaty o takim składzie dotychczas nie były stosowane przez producentów owoców i warzyw w Polsce. Ich komercjalizacja przyczyni się do [...]

1206.2021

XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola (KPODR, Grubno)

By |12 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola (KPODR, Grubno) została wyłączona

Impreza o charakterze wystawowo targowym, której celem jest prezentacja postępu w zakresie hodowli odmian podstawowych roślin uprawnych oraz nowości technologii uprawy w produkcji roślinnej. Demonstracja nowych odmian prowadzona jest w warunkach jednolitej technologii konkretnego gospodarstwa rolnego bez nawodnień. Daje to możliwość rolnikom, doradcom i specjalistom produkcji roślinnej oraz przedsiębiorcom rolnym porównania i oceny wartości odmian roślin uprawnych i ich cech morfologicznych w konkretnych warunkach agrometeorologicznych danego roku. Kolekcji odmian prowadzonej na powierzchni 3 ha towarzyszy wystawa maszyn i urządzeń głownie do produkcji polowej. W [...]

1206.2021

Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego (WODR, Poznań)

By |12 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego (WODR, Poznań) została wyłączona

Podczas Regionalnej Wystawy Bydła Mięsnego zostanie zaprezentowanych blisko 6 ras bydła mięsnego: Limousine, Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Hareford oraz Simental. Zwierzęta pochodzą z gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego, których działalność jest prowadzona na terenie woj. Wielkopolskiego. W każdej z biorących udział w wydarzeniu ras zaplanowano wyłonienie czempionów, wiceczempionów w ramach 5 kategorii w każdej rasie. Podczas Wystawy zostanie także wyłoniony superczempion Wystawy. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: [...]

1206.2021

XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2021 oraz Dni Pola (WODR)

By |12 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze Sielinko 2021 oraz Dni Pola (WODR) została wyłączona

Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku są skierowane głównie do rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich. Podczas dwóch dni targów swoją ofertę przedstawiają firmy z branży: maszyn, pasz, nawozów, ŚOR, wyposażenia rolnictwa, budownictwa czy też fotowoltaiki. Podczas targów można zakupić sadzonki roślin ozdobnych, bylin, wyrobów z wikliny itp. na towarzyszącym targom kiermaszu. Nieodłączną częścią targów są Dni Pola podczas, których prezentujemy bogatą ofertę firm nasiennych, a przedstawiciele tych firm, doradcy oraz specjaliści branżowi omawiają najlepsze odmiany i gatunki roślin uprawnych. Link do strony wydarzenia   [...]

1206.2021

Mazowieckie Dni Rolnictwa (MODR, o/Poświętne w Płońsku)

By |12 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Mazowieckie Dni Rolnictwa (MODR, o/Poświętne w Płońsku) została wyłączona

Mazowieckie Dni Rolnictwa to jedna z największych wystaw rolniczych na Mazowszu. Organizowana jest przez MODR Oddział Poświętne w Płońsku od 2000 roku. Najważniejszą część targów stanowi pole doświadczalne o pow. 19,45 ha, gdzie prowadzone są różnego rodzaju obserwacje, badania i doświadczenia. Prezentowane są kolekcje odmian z 22 gatunkami roślin uprawnych (363 odmiany), pięć doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a także nowe technologie uprawy, ochrony czy nawożenia. Mazowieckie Dni Rolnictwa to również stanowiska doradcze i informacyjne organizatorów -doradztwo fachowe specjalistów MODR oraz placówek naukowych i firm [...]

1306.2021

Podlaski Dzień Pola (PODR, Szepietowo)

By |13 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Podlaski Dzień Pola (PODR, Szepietowo) została wyłączona

Sekcja produkcji roślinnej i doświadczalnictwa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest organizatorem Podlaskiego Dnia Pola odbywającego się na terenach pól doświadczalnych PODR Szepietowo. Celem tych spotkań jest pokazanie w praktyce polowej możliwości uzyskania różnych efektów produkcyjnych przy wykorzystaniu potencjału poszczególnych odmian, oraz zastosowaniu różnych poziomów intensywności gospodarowania. Rolnicy mają możliwość porównania wielu odmian zbóż rosnących w jednym miejscu na takiej samej jakości gleb i w takich samych warunkach pogodowych. Daje to pełny obraz jak dane odmiany zbóż radzą sobie w podlaskich warunkach [...]

1406.2021

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 (WMODR, Olsztyn)

By |14 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 (WMODR, Olsztyn) została wyłączona

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 to zwieńczenie działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Na wydarzenie składają się sesje praktyczne na polach przeprowadzone w każdym z 19 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2021 jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Uczestnicy wydarzenia będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych oraz innowacyjne rozwiązania [...]

1506.2021

Dni Pola Świebodzin 2021 (LODR, Kalsk)

By |15 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Dni Pola Świebodzin 2021 (LODR, Kalsk) została wyłączona

Prezentacja kolekcji odmian zbóż, rzepaku, roślin strączkowych oraz ziemniaków w badaniach COBORU.Przedstawienie technologii i agrotechniki stosownej w nowoczesnej uprawie roślin uprawnych. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia: Impreza wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu poprzez prezentację nowych odmian roślin upranych odpornych na niekorzystne zjawiska pogodowe takie jak susze, które w ostatnich latach występują regularnie w regionie. Ponadto [...]

1606.2021

Warsztaty: Odtwarzania potencjału plonotwórczego gleby – rolnictwo regeneratywne w praktyce

By |16 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Warsztaty: Odtwarzania potencjału plonotwórczego gleby – rolnictwo regeneratywne w praktyce została wyłączona

Wydarzenie ma na celu propagowanie założeń rolnictwa regenartywnego w Polsce w zakresie strategii, narzędzi i praktyk umożliwiających wytwarzanie żywności z jednoczesnym naciskiem na odbudowę, zdegradowanych działalnością człowieka, obszarów rolniczych. Głównym celem wydarzenia jest prezentacja teoretycznych jak i praktycznych założeń zakładających postępująca naprawę i regenerację gleby poprzez odbudowę właściwego poziomu materii organicznej, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną wydajność i produktywność obszarów rolniczych, podwyższoną odporność upraw na choroby i szkodniki oraz zdecydowanie lepszą jakość żywności. Link do strony wydarzenia Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: [...]

1606.2021

Warsztaty: Strategia wprowadzenia różnorodności gatunkowej w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska

By |16 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Warsztaty: Strategia wprowadzenia różnorodności gatunkowej w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska została wyłączona

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wykorzystania zalet mieszanek gatunków do tworzenia bardziej zróżnicowanych i odpornych rolno-ekologicznych systemów upraw w mniejszym stopniu zależnych od czynników zewnętrznych. Wydarzenie obejmuje część wykładową oraz warsztatową w gospodarstwie rolnym prezentującą możliwości  zwiększenia plonów i stabilności roślin uprawnych oraz poprawę ich zdolności adaptacyjnych do coraz bardziej zmiennych środowisk poprzez stosowanie mieszanek gatunków, zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym oraz w zróżnicowanych warunkach glebowych i klimatycznych. Wydarzenie realizowane w ramach projektu ReMIX, finansowanego przez UE w ramach programu "Horyzont 2020", [...]