Imprezy Towarzyszące i relacje2021-05-26T08:55:10+02:00

Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce

Imprezy towarzyszące Krajowym Dniom Pola 2021

1706.2021

Dobór odmian zbóż do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na podstawie prowadzonych doświadczeń.

By |17 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Dobór odmian zbóż do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na podstawie prowadzonych doświadczeń. została wyłączona

Konferencja nt.” Ocena przydatności odmian zbóż do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej”. Na konferencji zostaną przedstawione wyniki z doświadczeń, w zakresie uprawy zbóż jarych i ozimych, które są prowadzone metodami ekologicznymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Ponadto na konferencji omówiony zostanie system Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO) realizowany przez IUNG – PIB w Puławach. Doświadczenia prowadzone są w 6 punktach doświadczalnych z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i żytem, oraz w 7 punktach z pszenicą jarą i w 6 punkach z owsem i jęczmieniem [...]

1706.2021

Mazowieckie Dni Rolnictwa inne niż zwykle!

By |17 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące, Relacje z imprez towarzyszących|Możliwość komentowania Mazowieckie Dni Rolnictwa inne niż zwykle! została wyłączona

  XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa odbyły się 13 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku i były jedną z wielu imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola. Ze względu na pandemię, miały wyjątkowy charakter, ponieważ odbyły się bez części wystawienniczo targowej, a wszystkie działania z udziałem zainteresowanych odbywały się na polu doświadczalnym. Pomimo wietrznej pogody, frekwencja dopisała. Poświęckie pole odwiedziło blisko 2 tysiące zwiedzających, którzy wyczekiwali dnia, kiedy będą mieli możliwość zobaczyć, co dzieje się na poletkach. A było na co czekać, ponieważ w tym roku zaprezentowano kolekcje [...]

1706.2021

Warsztaty polowe w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – szansą na rozwój Zielonego Ładu na Opolszczyźnie

By |17 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Warsztaty polowe w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – szansą na rozwój Zielonego Ładu na Opolszczyźnie została wyłączona

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje warsztaty polowe połączone dla producentów rolnych, przedsiębiorców i przedstawicieli firm z branży rolniczej. Na polach doświadczalnych Ośrodka spotyka się nauka, doświadczenie oraz bogata oferta firm zaopatrujących gospodarstwa rolne w środki do produkcji; prezentowana jest bioróżnorodność roślin, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, bogata kolekcja odmian roślin uprawnych, a także demonstracje z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych oraz doświadczenia nawozowe. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego [...]

1806.2021

Krajowy polowy pokaz postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Chrząstowo 2021.

By |18 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Krajowy polowy pokaz postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Chrząstowo 2021. została wyłączona

Celem Krajowego polowego pokazu postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w Chrząstowie jest prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych, a także agrotechnicznych: – soi i roślin bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, – zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie, – prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym, – odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę. Impreza odbywa się w ramach obchodów Krajowych Dni Pola zorganizowanych przez ODR Minikowo. Link do strony wydarzenia [...]

1806.2021

Konferencja: Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzie do zarządzania składnikami odżywczymi

By |18 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Konferencja: Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzie do zarządzania składnikami odżywczymi została wyłączona

Wydarzenie ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi związanego z wprowadzeniem tzw. narzędzia zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi (Farm Sustainability Tool for Nutrients – FaST), jako część nowo przyjętych propozycji Komisji w sprawie WPR na lata 2021-2027. Wydarzenie organizowane we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą prezentować będzie dotychczasowe działania podejmowanie w zakresie usprawnienia działań dotyczących bilansowania składników pokarmowych w glebie, a na tej podstawie określanie precyzyjnych dawek azotu, fosforu i potasu. Wydarzenie zakłada cześć teoretyczną oraz praktyczną prezentującą dobre praktyki w [...]

1906.2021

Wielofunkcyjny przenośny próg piętrzący – prezentacja urządzenia i projekcja filmu z próby terenowej

By |19 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Wielofunkcyjny przenośny próg piętrzący – prezentacja urządzenia i projekcja filmu z próby terenowej została wyłączona

Na Krajowych Dniach Pola w Minikowie zostanie zaprezentowany Przenośny Próg Piętrzący – urządzenie opracowane i wykonane w Zakładzie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. W celu umożliwienia bezpośredniego zapoznania się z urządzeniem, na miejscu dla uczestników KDP, zostanie udostępniony jeden z prototypowych egzemplarzy progu. Ponadto na ekranie stoiska ITP, odtwarzane będą naprzemiennie: prezentacja multimedialna urządzenia i film z próby terenowej nagrany w czerwcu 2020 roku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Imprezą towarzyszącą KDP w Minikowie będzie pokaz Przenośnego Progu Piętrzącego [...]

1906.2021

XXI Regionalna kujawsko-pomorska wystawa zwierząt hodowlanych w Minikowie

By |19 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania XXI Regionalna kujawsko-pomorska wystawa zwierząt hodowlanych w Minikowie została wyłączona

Jest to cykliczna impreza zrzeszająca hodowców zwierząt hodowlanych z całego regionu. Wystawa zwierząt hodowlanych towarzyszy zawsze Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym  AGRO-TECH w Minikowie a w tym roku Krajowym Dniom Pola 2021. Od 2014 r.  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych. Na wystawie prezentowane będą bydło mięsne, drób, owce rasowe, króliki oraz gołębie i alpaki. Link do strony wydarzenia Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu [...]

1906.2021

Wybrane innowacyjne urządzenie wspomagające gospodarowanie wodą na obiekcie melioracyjnym

By |19 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Wybrane innowacyjne urządzenie wspomagające gospodarowanie wodą na obiekcie melioracyjnym została wyłączona

Na Krajowych Dniach Pola w Minikowie zostaną zaprezentowane dwa innowacyjne urządzenia do regulacji piętrzenia wody oraz regulacji przepływu  – w tym hamowania odpływu – wody z obiektu melioracyjnego. Grupę tę stanowić będą ZESTAW PRZELEWÓW oraz ZASTAWKA U-KSZTAŁTNA. Urządzenia zostały opracowane i wykonane w latach 2018-2020 w ramach projektu INOMEL (BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017), którego liderem konsorcjum jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Na miejscu, dla uczestników KDP zostaną udostępnione prototypy każdego urządzenia – w celu umożliwienia bezpośredniego zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w urządzeniach. Ponadto na ekranie [...]

2006.2021

Marszewskie Dni Pola 2021 (WODR, Poznań)

By |20 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Marszewskie Dni Pola 2021 (WODR, Poznań) została wyłączona

Cele: - organizacja targów, wystaw - upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących postęp rolniczy. Wystawcy - firmy z szeroko rozumianego otoczenia rolnictwa. Przy targach organizacja wykładów, pokazów. Nowości odmianowe roślin ogrodniczych. Uczestnicy - rolnicy z okolicznych powiatów oraz osoby zainteresowane poruszanymi tematami. Link do strony wydarzenia Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia: - Zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności [...]

2206.2021

Świętokrzyskie Dni Pola w Modliszewicach (ŚODR)

By |22 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Świętokrzyskie Dni Pola w Modliszewicach (ŚODR) została wyłączona

Na dniach pola zaprezentowanych będzie około 200 odmian roślin uprawnych w różnych kombinacjach uprawowych. W szczególności zaprezentowane będą doświadczenia PDO realizowane w współpracy z COBORU – doświadczenie z pszenicą ozimą (32 odmiany), z pszenżytem ozimym (15 odmian), z pszenica jarą (20 odmian),  z owsem (14 odmian), z ziemniakami (16 odmian) oraz roślinami bobowatymi łubinem żółtym (5 odmian), z  bobikiem (5 odmian). Oprócz doświadczeń, zaprezentowane będą demonstracje łanowe z uprawą pszenicy ozimej mieszańcowej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego i łubinu białego. Jak co roku na [...]

2306.2021

Dzień Pola w Lubaniu (PODR)

By |23 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Dzień Pola w Lubaniu (PODR) została wyłączona

Dzień Pola organizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest imprezą cykliczną prezentującą rolnikom województwa pomorskiego poletka z odmianami zbóż, ziemniaka oraz roślin bobowatych badanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub w systemie demonstracyjnym wraz z komentarzem specjalistów dotyczącym wyników ich plonowania, odporności na podstawowe choroby i szkodniki oraz wrażliwością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu [...]

2406.2021

Szkolenie online „Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie szansą na poprawę żyzności gleby i jakości plonów”

By |24 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Szkolenie online „Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie szansą na poprawę żyzności gleby i jakości plonów” została wyłączona

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z doświadczeniami dotyczącymi oceny efektów działania innowacyjnych nawozów mineralnych, wzbogaconych mikrobiologicznie, na stymulację wzrostu i plonowania roślin. Przedstawione zostaną wyniki prac obejmujące opracowanie technologii namnażania pożytecznych mikroorganizmów na skalę półprzemysłową oraz sposoby łączenia dobranych eksperymentalnie konsorcjów mikroorganizmów z Mocznikiem oraz nawozami fosforowymi: POLIFOSKA 6 i Super FOS DAR 40. Zaprezentowane będą efekty stosowania nowych bionawozów w doświadczeniach polowych i wazonowych na roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Omówione będą również zagadnienia: technologia ograniczania negatywnych skutków suszy oraz zalecenia do [...]

2406.2021

Warsztaty polowe (ZODR, Barzkowice)

By |24 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Warsztaty polowe (ZODR, Barzkowice) została wyłączona

Dwunasta edycja Dni pola pod nazwą „Warsztaty polowe”. Na poletkach demonstracyjnych prezentowanych będzie 45 odmian zbóż ozimych, jarych, bobowatych grubonasiennych, 5 odmian rzepaku ozimego, 4 odmiany buraków cukrowych i 15 odmian ziemniaków. W trakcie warsztatów omówiony zostanie temat zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w aspekcie dostępu do rynku produkcji bezpiecznej żywności. Drugi temat to uprawa roślin strączkowych, wpisujący się w tematykę produkcji żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka. Po poletkach oprowadzać będą przedstawiciele [...]

2406.2021

Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

By |24 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach została wyłączona

Spotkanie ma na celu prezentację oraz popularyzację, w ramach zasady nauka-praktyce, badań prowadzonych w Zakładach Naukowych Instytutu Ogrodnictwa - PIB. Podczas pokazów i demonstracji doświadczeń uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, nowoczesne metody efektywnej produkcji oraz inne przydatne praktyce wyniki projektów badawczych z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, w tym Programów Wieloletnich MRiRW. Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do wymiany poglądów pomiędzy sadownikami, producentami warzyw, pracownikami z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami służb doradczych i firm pracujących na potrzeby ogrodnictwa. Link do strony wydarzenia [...]

2506.2021

IV Międzyregionalny Pokaz Alpak (ZODR, Barzkowice)

By |25 czerwca 2021|Categories: Imprezy Towarzyszące|Możliwość komentowania IV Międzyregionalny Pokaz Alpak (ZODR, Barzkowice) została wyłączona

IV Regionalny Pokaz Alpak odbędzie się jako impreza towarzysząca Wystawie Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Eksperci oraz hodowcy biorący udział w pokazie udzielą informacji na temat możliwości, jakie daje hodowla alpak i ich wykorzystania w różnych kierunkach produkcji. Dzięki pokazowi oceny zwierząt każdy ze zwiedzających zapozna się z elementami, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze zwierząt (biorąc pod uwagę w jakim typie dane zwierzę będzie użytkowane). Namiot, w którym będzie znajdował się pokaz pozwoli na bezpośredni kontakt z hodowcami i ekspertami w tej dziedzinie. Link do strony [...]